Dějiny dolování uhlí na Kladensku

Úsek Ferdinand - Josef - Antonín IV

Vrapice

První štola v úseku Ferdinand - Josef - A IV mezi Kladnem a Vrapicemi byla založena hormistrem Hynkem Steinem roku 1775. Prokazatelné záznamy o štole Ferdinand v pamětní knize Buštěhradských kamenouhelných dolů jsou z roku 1825. Později byla štola přejmenována na Josefskou. Vytěžené uhlí bylo dopravováno povozy do Kralup nad Vltavou a odtud lodí do Terezína, kde se požívalo k výpalu cihel pro stavbu Terezínské pevnosti.

Dobývací práce na tomto úseku byly často přerušovány důlními požáry, které vedly k zastavení těžby.

Stará důlní díla v oblasti kolem štoly Josef byla znovu otevřena v roce 1941 a sloučena pod jménem Prago IV. Po roce 1946 byl úsek nazván Antonín IV. V této době byla také ražena nová Víškova štola a vybudovány objekty pro těžbu a úpravu uhlí u šachty nad tratí. Štola potom sloužila jen jako přístupová pro mužstvo.

Těžba na tomto úseku byla ukončena v roce 1968. Objekty okolo štoly byly zachovány, objekty těžní šachty a úpravny nad tratí byly strženy. V zachovaných objektech dnes sídlí autobusová doprava firmy Český národní expres.

Výjezd ze štoly Štola v roce 1947... ... a v 50. letech 20. století
výjezd ze štoly štola Ferdinand v roce 1947 objekty v 50.letech 20. století objekty v 50. letech 20. století
Objekt u štoly v roce 2000
objekt štoly po stavební rekonstrukci - stav v roce 2000
Současný stav objektů u štoly - březen 2006
po přestavbě po přestavbě po přestavbě
Těžní šachta A IV v době provozu
objekty těžní šachty A IV úpravna uhlí úpravna uhlí
Současný stav objektů těžní šachty A IV
trafostanice a provozní objekty trafostanice provozní objekty rozvodna
zasypaná a zabetonovaná šachta jáma Antonín IV rozvážená halda