Dějiny dolování uhlí na Kladensku

Důl Ferdinand

Cvrčovice

Šachta Ferdinand byla hloubena v letech 1849 až 1852, ale z důvodu vysokého přítoku spodních vod bylo hloubení dokončeno po nainstalování výkonných čerpadel až roku 1871. Vyhloubena byla do 286,7 m a později sloužila jako vodotěžní. Ve vzdálenosti 76 m byla v letech 1871 až 1875 vyhloubena těžní šachta Ferdinand II, hluboká 291 m. Důl dobýval sloj o mocnosti 8,7 m.

Po smrti císaře Ferdinanda přešel důl do vlastnictví císaře Františka Josefa I. V roce 1882 koupila doly C. k. Privilegovaná společnost buštěhradské dráhy. Po zestátnění této společnosti důl odkoupila Pražská úvěrní banka, po níž byl pojmenován Prago II.

Těžba na dole byla ukončena v roce 1921. Vyuhlení a doprava uhlí z tohoto dolového pole byla v pozdější době vedena na důl Prago III v Dubí. Po roce 1946 bylo dolové pole pojmenováno jako Antonín II.

Stav za provozu

důl Ferdinand na začátku 20. století
Současný stav (březen 2006)
osada Cvrčovice - Ferdinanda
Objekt správní budovy
správní budova od jihozápadu správní budova od jihovýchodu
vchod z areálu dolu interiér interiér
Přístavek za správní budovou
přístavek za správní budovou v přístavku zadní část přístavku
Objekt bývalého cechu
dnes obydlený objekt cechu
Vodotěžní jáma Ferdinand Těžní jáma Ferdinand II
zasypaná šachta informace o likvidovaném důlním díle zasypaná šachta informace o likvidovaném důlním díle