Dějiny dolování uhlí na Kladensku

Důl Ludmila

Cvrčovice

Důl Ludmila byl založen roku 1822, pro velké přítoky vody byl dohlouben až roku 1838. V období 1848 až 1861 byl ještě prohlubován. K nafárání uhelné sloje došlo v hloubce 111,5 m, celkovou hloubku měl 214,5 m. Uhelná sloj měla mocnost 1,9 m.

V roce 1836 byl důl vybaven prvním parním těžním strojem v kladenském revíru, později byl stroj přestavěn na elektrický pohon.

Důl sloužil až do konce 70. let 20. století jako výdušná jáma dolů Prago I - III. Po ukončení provozu byla stržena šachetní budova a dřevěná věž, další objekty dolu byly likvidovány v roce 2004 při "odborném" zajištění dávno zasypané šachty. Dnes zde zůstalo jen betonové plato s větracím komínkem nad bývalou šachtou a několik provozních objektů upravených jako rekreační chaty.

Stav za provozu

důl Ludmila - Cvrčovice důl Ludmila - Cvrčovice na povrchovém nárazišti dolu Ludmila
Současný stav (březen 2006)
uzavírací ohlubňový poval s větracím komínkem