Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

Y

ybrláf přebytek, zisk
ýbrzich komínování, dovrchní rubání
  komín
ýbršichta práce přesčas