Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

V

váha nad hertem jeřáb, kterým se z pecí vytahovalo železo
vajíčko malá briketa vejčitého tvaru
val skok, smrsk, porucha
valcíř dělník ve válcovně
valcverk válcový drtič
  válcovna plechu
vandrák klec, která jezdí ve svážné působením gravitace
  vodítko pro okov při hloubení šachty
  volná klec
vandruvka kousek dřeva, trocha uhlí, které si odnášel horník potají domů
vanta kus skály
vanty kusy rudy, hrubá ruda
vápenka pec k pálení vápna
  výrobna vápna
vardejn, gvardejn  
varhany stojkořadí
vartgeld náhrada za mzdu, kdy dělnící nemohli pracovat pro nepředvídatelné události
vaserňa stružka pro odtok vody v chodbě
vaserzajch stružka pro odtok vody u stěny chodby
vasrpíň ochranná stříška proti vodě
vasršachta vodotěžná jáma
vasrváha vodováha
vašajzen železo získané drcením a propíráním strusky
vašcajk rudnina určená k propírání
vašverák mladý pracovník u propírání
vašverk úpravna, prádlo
věc pravá rudní žíla
vědro džber, tona
vejstřelky drobné odžilky
vejtírka hadřík na čištění mokrých vrtných děr
veksl kolejová výhybka
  střídání směn
  přemístění horníků na jiné pracoviště
  výměna drahého kovu
  směnárna
vekslovat vyměňovat
  střídat ve směně
vele osa, hřídel
věnec rámová výstuž šachty
vercajk nářadí
vergel špatný, často selhávájící stroj
verk dílo, pracoviště
  rozpracované mince
  směs olova se stříbrem
  důlní závod
  státní podnikání, erár
veršlák překop
veřej dveřej
vestfalie řetěz, kterým jsou připevněny kotouče, které slouží jako brzdící zařízení ve strmých nepohyblivých žlabech
  žlaby pro šikmé, strmé sloje
věterka bezpečnostní lampa
veterňa chodba pro odvádění větrů
větrovat dodávat čerstvý vzduch
větrování opatřování důlních děl čerstvými větry
  zařízení k větrání
vetršachta výdušná větrací šachta
vetršíd, vetršajda větrná přepážka
  úzká větrací chodbice
větruvka větrací jáma
veverka vrtací vůz VV-4
vidrhol razit proti něčenu
vidrličný protiklonný
vinda naviják, vrátek
vindpang větrák
vinklak nepohyblivé žlaby, středem lomené
viper zařízení k vyklápění důlních vozů
visuté nadloží
vitkovička vrtací kladivo EDK-60
vitruňky zvětralé rudy
vlčí pec selská pec, jednoduchá kusová pec
vlk jímka v nejhlubším místě dolu
  vytavený kus železa
vodák soudek s pitnou vodou na podvozku
vodňara bečka, soudek na pitnou vodu
vodnice měch na vytahování vody z dolu
vocher větrák, větrník
volovice měch z volské kůže
vort čelba
vosrcajk vodní stružka
vosrkrábl vodní stružka
vosrštreka chodba na úrovni nižší než ostatní chodby, přejímala vodu při opravách čerpadel
vošverák dělník v úpravně, na prádle
vošverk úpravna, prádlo
  osazenstvo v úpravně
vozič, vozač odbíhač, ten, kdo dopravoval vozíky
vrat, vrátek naviják pro svislou lanovou dopravu
vrchní štejgýř dozorce nad velkou částí revíru
vrták vrtací stroj
  vrtač, dělník u vrtáku
vrub brázda, zářez v hornině
vrubovka brázdící stroj
  rabuše, půlená hůl s vruby pro kontrolu vyúčtování
vuzek důlní vozík
vybihač naražeč, který pracuje na povrchu
vycedit oddělit stříbro od ostatních kovů
vycimrovat vydřevit
výdršinský protiklonný
vyfárat vyjet, vystoupit z dolu
vyfasovat přijmout ze skladu
vyfedrovat těžit, vytáhnout z dolu
vyfouknout vybuchnout bez žádaného účinku
vygracovat vyčistit vrtné díry grackou
vyhenkovat skládat, vyjímat, vyvěšovat
výhrabky drobné zbytky vyhrabané z pece
vyhřívačka výheň pro ohřev železa před kováním
vycházet na den vystupovat na povrch
výjezd mužstva doprava osádky na povrch
vyjímat se vykliňovat, ztrácet se
vyklepávat ručně roztloukat a třídit rudu
vyklínit zmenšovat mocnost až do vymizení
vykomínovat se / o kameni / vypadnout ze stropu
vykon doplatek k dennímu platu podle úkolové mzdy
  množství odvedené práce
výkruž oblé vyhloubení na horním konci stojky, do něhož se ukládá zaoblená stropnice
vyletnovat vymazat vrtnou díru jílem
výlom uvolnění části horniny
  prostor vzniklý vylámáním horniny
vymytina místo, kde končí uhelná sloj
vynětí vyklínění rudy
výpalek kyz po pražení
vyplenit odstranit výztuž z důlního díla
vyrabovat vyrubat ložisko nehospodárným způsobem
  odstranit výztuž a zařízení z dolu
vyrážet vylamovat, razit
  vysunovat vozíky z těžní klece
vrchovi horníci, pracující na povrchu
výrub oddělení užitkové horniny, rubání
  prostor vzniklý rubáním
vyrychtovat vyšetřovat, zkoumat, sledovat, otvírat žílu
vyřezat se vyklínit
vyřízení příprava ložiska k rubání
výstroj soubor těžného a výztužného zařízení dolu
  výztuž
výstupek zálom vytvářený v ložisku směrem nahoru, na způsob obráceného schodu
výsyp zvětšení objemu horniny jejím rozdrcením, zkypřením
  místo, kterým se těživo vysypává do vozíků
  výsyp uhlí - uvolnění uhlí při strmém uložení sloje, provázené někdy výronem plynu
výsypka místo, kam se ukládá jalovina
  odval jaloviny
vyšlamovat odstranit kal
vyšmelcovat vytavit
vyšramat vytvořit brázdu, zářez
vyšturcovat vysypat, vyklopit
vyštusovat vysekat vzorek
vytahování vody těžba vody na povrch
výtažný z dolu vystupující
vytěžit narubat a dopravit na povrch
vytrekovat vynést nahoru
vyuhlit vytěžit uhlí
vyvekslovat vyměnit, vystřídat
vyztuž výstroj, výdřeva, ostění
vzbuch samovolné vznícení výbušniny zahřátím na vyšší teplotu