Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

T

táb jalovina, kámen
tačka, tačky kolečko na dopravu v úzkých prostorách
tačník pomocký dělník, dopravující rudu na kolečku
táflovat vykládat deskami
  dláždit
taghašpl hlavní hašpl, dosahující na povrch
tahač dělník otáčející klikou vrátku
  dělník, který pomáhal odbíhačům tahat hunty
tahadla táhla pumpy
  míhadla
táhnout vytahovat z hlubiny na povrch
tajfovat hloubit
tajlunksštreka dělící, rozdělná třída
tákštajgr dozorce na povrchu
tál důlní podíl
tálovat určit, ustanovit podíly
tamovat utěsnit, zazdít / při důlním požáru /
tamponování utěsňování, zahliňování
tandem dvojitý parní stroj
tebel, teblik příčka v žebříku
tegel slín, jílovec
teleskop vrtací kladivo pro vertikální vrtání
tepat vodu čerpat vodu do jímky
terminageld cílová prémie, odměna za vykování stanoveného množství železa
těžař držitel důlních podílů, báňský podnilatel
těžařstvo sdružení báňských podnikatelů
těžba doprava rubaniny na povrch
  dobývání užitkového nerostu
tlouk pěchol stoupy
tluč úpravárenská moučka
tlučka kladivo kladivového drtiče
točidlo vrátek
tomak domák, odřezek dřeva, který si hornící odnášeli domů na topení
tona, tuna těžný okov
tonlaga úpadnice
topidlo vodní jímka
torketovat postřikovat stěny chodeb betonem
trajfus trojnožka
trajv, trejb, trejv těžný vrátek, poháněný koňským žentourem
trakovat čerpat vodu na povrch
traktéři dělníci, kteří vytahovali vodu z hašplů na povrch
trambaum, trumpán trám v základu konstrukce stoupy
tramsajl svislý trám v konstrukci stoupy
tratárek trakař, kolečko
trať těžná trať - těžné pole na sloji nebo na žíle mezi dvěma patry
traufpíň stříška proti kapající vodě, okap
trejbování těžba na povrch
trejbšachta těžná šachta
trejvíř dělník při dopravě rubaniny na povrch
  pohaněč koní u žentouru
trekverk prkna, položená na pražce
tretina klanicový vůz na dopravu tyčoviny
tritl třetina zaměstnanců na šachtě při třísměnném provozu
  pracovní směna
troky necky, žlab
truhla nosítka, necky
  korba vozu, přeneseně i vůz s uzavřenou korbou
truhlica bedýnka pro dopravu uhlí z pracoviště na dopravní třídu
truk horský tlak
trum odžilek
truml třídící buben
trychtár třídící nálevka
trymlík odžilek
  chodbička po vyrubaném odžilku
třicátá důlní podíl 1/32
tumploch žebříková podpěra
tůně jímka na vodu
tuplovka dvojitá směna
tura souprava pohyblivých žlabů, poháněných jedním motorem
turen dveře v důlních dílech
turchšlák prorážka
turlík, tutlík krátká podpěra, špalíček
tylec část topůrka, která je vložena do ucha sekyry
tympl nístěj vysoké pece
tyngeld záloha na plat
tyrolák vrtná díra, vrtaná komíhavě zdola nahoru
týrštok dveřej výdřevy