Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

Ř

řídký chudý
řmotný bohatý