Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

R

rabovač plenič
rabování nehospodárné dobývání
rabovat dobývat
  odstraňovat důlní výstroj a výztuž při ukončení těžby, před opuštěnim dolu
rabunk porub
  plenění výdřevy
rabuše vrub
rabuška znamení pro dalšího havíře, aby věděl, kde má začít vrtat
radšachetní měch měch vytahovaný strojním vrátkem
radvanec kolečko
ráf obruč kola
rajnodl nábojová jehlice
rajtunk vyúčtování
ramíř dělník, který v huti naváží uhlí a rudu
ramovat odklízet
rámová výstuž dveřej
ratloch dymník, sopouch, komín
ratsajl nosný sloup hřídele vodního kola
ratšachta těžná šachta
raušovitý hrubý
ražump šachetní jímka na vodu
reces dluh těžaře na cupusu
regál panovníkovo právo na drahé kovy, nakládání s nimi, udělování práva dobývání a zpracování
rechnungsfíra účetní
rejtunk vyúčtování
respa nosítka
  nosník
  dveřej na kříži chodeb
reš rýha, šrám
  vyšramaná drť
retardát zmeškání v placení cupusu
retovat zachraňovat
retr síto, sítová třídička
revír okrsek, spojující doly ložiskově nebo provozně spojené
revírník naddůlní
richtšachta svislá šachta
rinkové železo železo v kroužcích
rmut směs kalu užitkového nerostu s vodou
roh klika vrátku
rohatinka špičatá část kovadliny u hamru
rolka válec u pásového dopravníku, po kterém se pás pohybuje
rošt pražení rudy
  množství rudy najednou pražené
roštíř pražič
roštovina kouř z hutí
  pražení rudy
roubík kůl upevněný na laně, na kterém seděli havíři při spouštění do dolu
roušovitý drobný
rozdělání příprava ložiska na těžbu
  porub
  stařina
rozdutí zvětšení ložiska
rozdílňa rozdělná třída
rozeta růžice
rozkverkovat rozdělit retardátní podíly mezi těžaře
rozměrka laťky k měření délek
rozmrštit se rozdělit se, rozvětvit se
rozstřelit se rozmrštit se
rozškvarky struska
rub porub
rubač lamač
rubák bidlo s háky na trhání výdřevy
rubanina hornina, získaná hornickou prací
ručička rukojeť kliky vrátku
  držadlo kolečka
ručna žlab, do kterého se sypalo uhlí
rucherc rudnina
rula, rulka roura přívodu stlačeného vzduchu
  zápalná šňůra
rulkař důlní zámečník
rumpál válec vrátku, hřídel
rumplac odpočívadlo
  točna na vozy
ryc zásek
rycovec dlouhý sekáč
rýgl rozpěra
rychtovat připravovat rubání
  upravovat pec
ryna žlab na dopravu uhlí
rynhoř překladač žlabů
rýže, rýžovat rozdružování těžkých minerálů proudem vody