Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

N

nadlom ražba komína
nadloží vrstvy nad ložiskem
nádobí nářadí
nadsítné co nepropadlo sítem úpravny
nafárat narazit
náklad finanční prostředky na provoz dolu
nákladnický těžařský
nákladník kverk, těžař
nalezač ten, kdo nalezl ložisko
nálom užitková nerostná surovina
námětek prkno, přidávané z boku ke žlabu, aby z něj nevytékala voda
napošťák dělník u zkujňovací výhně
napravit změnit směr
  zahájit ražení
náraziště manipulační prostor na styku jámy s důlním patrem
narážet zajíždět s vozíky do těžní klece
nářez týdenní vyúčtování provozu
nasazovat znovu se objevovat po vyklínění
nasedlat obsypáním zvýšit ohlubeň jámy
necičky náčiní pro ruční odklízení rubaniny
  prospekční náčiní
neodplatný ztrátový
níroví ledvinovité návalky v žíle
nístěj ohniště pece
nochtynk to, co zbylo po starých těžařích
nos patka, kterou klec dosedá na stavítka
nosák špičák na měkkou horninu
numero osobní číslo havíře
nůž nástroj k vybírání písku z formy