Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

L

ládovák nabiják
ládovat vkládat do vrtů nálož
  nakládat do důlních vozíků
ladunk nálož trhaviny ve vrtu
lágr ložisko hřídele
  ložisko nerostné suroviny
  lyžina
lajstunk výkon
  doplatek k dennímu platu
lajtunk elektrické vedení
  potrubí
lamač razič
lamgrub hliniště
lán délková míra
lanštok nabiják
lantruk horský tlak
lást forma, kopyto
látro délková míra
latroch větrací šachtice
latrošník údržbář latrochů
látrovka měřičská lať s látrovým dělením
lauf patro, obzor, horizont
  chodník, lávky
laufek mezipatro
laufr odbíhač
laufšprác pražec, rozpěrka
laufštajgr patrový dozorce
lauch patro, obzor, horizont
lavice uhelná sloj se skládá z několika lavic oddělenými od sebe vrstvami jílu
lávka prkna položená na rozpěrách nad počvou štoly
lávkování způsob dobývání mocných slojí, kdy se jednotlivé lavice dobývají samostatně s postupným předstihem
lažidlo žebřík
lednice prostor pro vodní kolo
  chladič důlních větrů
lédršprung přijímání do stavu hornického, skok přes kůži
ledyšichta placený svátek
lehká kychta slabý zásyp pece
lech kamínek, hutní sirník
lekování spárování
lénhavíř držitel druhotné propůjčky
lénšaft druhotná propůjčka
lenta horizontální pás žíly při výstupkovém dobývání
léra měřidlo rozchodu kolejí
lérhajr hornický učeň
lérpogn šablona
les dřevo pro doly
lesk duhové barvy při shánění stříbra
leš mour, uhelná drť
letek drobný prach z černého uhlí
  odrůda jílu
letnklupta jílová rozsedlina
letnvand posunutí uhelné sloje
letr třídička v úpravně
levný kký
lezec důlní dozorce
  montér těžní věže
lezení fárání
  lezné oddělení
lezna lezné oddělení
lezné poplatek horního úředníka za prohlídku dolu
ležak vodorovně uložená sloj
ležaté podloží
licna pramen lana
  lanový vodič
lifergelt poplatek za doručení zásilky
lignit nekvalitní hnědé uhlí
liha páka na zvedání důlních vozíků
lichtloch světlík, větrací šachta
lijovitý podložní
  šikmý s malým úklonem
lina lano spletené z jednotlivých pramenů
lint podloží
lintový podložní
list tenké desky z horniny
  tenký plíšek kovu
liščí pec plamenná pec
liška sopouch v plamenné peci
lišnička ploché železo na zpevnění náprav huntů
litloch světlík
litý odlévaný
  celistvý
loga poloha, vrstva horniny
logloch, lukloch otvor na odpichování strusky
logry pražce
locher průbojník
lochovat prorážet
lojovina jalovina
loket délková míra
lomit rubat
lón výplata, mzda
lóncetl výplatní páska
lopata železná deska hřídelového čepu
lor vyvařování černých stříbrných mincí na bílo
lora důlní vozík, kiplora
lozovat střídat ve směně
  přistupovat do těžařstva
lozovitý sypký
lozument ubytování
lozuňk vytažení rudy nebo vody měchem
  objemová míra
lub okraj síta
lufthašple pneumatický vrátek
luftšachta větrací šachta
luftštreka větrná chodba
lůn mzda
lůnhavíř havíř v časové mzdě
lunt doutnák
lupáč druh plechu
lusrajta mourová trhlina v ložisku
lutna větrací potrubí
lyžina kolejový nástavec pro pojezd důlního nakladače
lžíce nádoba na přísady při tavbě
  lžícový vrták
  lopata u nakladače