Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

J

jadrný bohatý / ruda
jádrovák dutý vrták pro odběr vzorků / vrtné jádro
jalovina hornina neobsahující užitkovou složku
jalový bez užitku
jáma šachta, svislé důlní dílo
jamař údržbář jámy
járek stružka, kterou vytéká z pece struska
jehla pažina, součást hnané výstuže
jehlice měděná tyč na vytvoření otvoru pro doutnák v ucpávce při odstřelu
jehlování vhánění jehel do horniny, štětování
jílovat vypírat zlato z náplavů
jitřní žíla žíla východního směru, 6 h
joch břevno