Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

I

ibrprůch komín, ražba nahoru