Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

CH

chlapec hornický učeň
chlipět prosakovat
chodba štola, třída, čelba
chodbice podřízená štola, určená k něčemu jinému než chůzi
chodbicování způsob dobývání šachovnicově raženými štolami
chodník chodba, štola
  prkna, položená na pražcích
chudý s malým obsahem užitkové složky
chvostové kladivo hamerní kladivo, jehož topor tvoří dvojzvratnou páku
chybat házet uhlí lopatou na pás
chytit podepřít výdřevou, vyzdívkou