Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

G

gagát druh hnědého uhlí
gazy třaskavé plyny
gdynař ten, kdo projednává úkol
gdyně úkol
gegenhandler kontrolor
geltag výplata
geštengi žlaby do nízkých slojí
  soutyčí, táhla, míhadla
geveltikovat zmáhat
gezenk svážná, úpadnice
gichta vsázka do pece
  vsázkový otvor
glajchat srovnávat, uhlazovat
glajs kolejnice
glanc galenit
glejt klejt
golem lokomotiva TLD
gracka hřeblo, škrabka
grád patro, obzor
grán váha drahých kovů / prubířská
graňování vystužování porubů
grejple krupky
grub ruda nevalné jakosti
gruchman střelmistr
grundsól práh, pražec
grundštreka směrná třída
gruntholc dřevěná podložka pod stojku v měkké počvě
grip topůrko
guldanec proustit
gumpa úpravárenské mísidlo
gurta, gurtbant ochranný, pojistný pás
  gumový dopravní pás
gvaldykovat zmáhat
gvarejn prubíř
gverk těžař, podílník dolu
gveršlák překop
gzumpa strouha na odtok vody
  šachetní jímka