Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

F

fafrnka kroužek na nápravě huntu / ložisko
fach dřevěná bedna na nářadí na pracovišti
fajerovat slavit, oslavovat
  prudce hořet
fajeršichta směna za hodinový plat
fajrgeld odměna za dobu, kdy horníci nemohl pracovat pro nepředvídanou událost
fajsl mlátek, kladivo / fajslíky - hornický znak
fajtlapa důlní, který neprošel horní školou
fakle třísky k podpalu
faktor pomocník
fal porub
fál pažina
fálerc tetraedrit
fálování pažení
fankcajk zachycovač těžní klece na patrech dolu
fantování utahování, klínování
fáračka písemné povolení ke vstupu do dolu
fáračky pracovní oděv
fárání vstup do dolu, práce v dole
farfule čtverhrané kusy stříbra, nastříhané z cánu
fárkunst lezný / stoupácí stroj
fárkunstpíň stupátko lezného stroje
fármo provaz na svazování vrtáků, které horník nese s sebou do dolu
fárpíň poval, odpočívadlo mezi žebříky v lezném oddělení
fáršachta lezné oddělení
fárt žebřík
fárthák žebříková skoba, kramle
fártina bok žebříku
fártový provaz hlavní nosné lano
fárunk lezení do dolu
  lezné oddělení
fasovat přijímat z výdejny, skladu
fasunk příjem, odběr
faul hniloba
  zvětralá hornina
fedrák odbíhač, pomocník lamače
fédrštreka těžná chodba
fedrunk těžba, doprava
fejl proud vody
fejlovat čerpat vodu
fejsl kladivo, perlík, pucka
fela zapažení stropu nad stojkami
feldbank výsypný vozík s výsuvným dnem
feldort čelba do dosud neotevřené části ložiska
felizka ruda tvrdá jako železo
félovat čerpat, těžit vodu
fent klín k utahování stojek
ferdrunk doprava, těžba
ferdrovka těžní stroj
ferdrovník odbíhač
feršlak překop
ferzac zakládka
ferzager selhaná rána
ferton váhová míra, čtvrt hřivny
fest tvrdý, pevný
figura čelba důlního díla
filpas okov
filort náraziště, prostor u těžní jámy
filovat plnit, nakládat
fimol lámací železný klín
firšt strop
fiřtnštros výstupkové dobývání
fiřtok dveřej
flanč příruba
flašincuk hever
flec uhelná sloj
  hornina mezi dvěma rozsedlinami
flek hornická kožená zástěra
flok identifikační známka horníka
flokovat přibít kolíkem
floška důlek, aby na začátku vrtání neujížděl vrták
fofr větrák
folga sochor ke zvedání vozů
folovat plnit vozíky, házet uhlí na pás
forant předák party
forcir pneumatický posunovač vozů
forhajer předák party
forma výfučna u pece
formajzen želízko na vybírání strusky z formy
formák kámen, ze kterého se stavěla forma
formás zásyp pece, kychta
foročak vozík na hlušinu
  dělník na haldě
forot zásoba rubaniny
forovat jezdit s fůrou
foršus záloha na plat
fošna silné prkno
frajšurp výhradní kutiště
frajcle třásně
frátová voda důlní voda
frcuk pažení
frisovitý otravný
fristunk dočasné prominutí / desátku, odvodu rudy..
frišcap deska do zkujňovací výhně
frišpajer zkujňovací výheň
frišpůda dno zkujňovací výhně
frsoc zakládka
fršalunk zabednění
frunkat rychle házet uhlí / na žlab, pás ..
fryše ruda světle měděncovatá
fucíř čerpač důlní vody
fucovat nabírat vodu do měchu
fuček hadice na přívod tlakového vzduchu na pracoviště
fudrnost těžba, doprava
  chodbice, sledná
  pracoviště, porub
fudrovní štola hlavní težní štola
fudrýř dělník u dopravy rudy
fuka spára
fukač důlní plyn
  rozptylovač kamenného prachu
fukar ručně poháněný ventilátor
funcna olejový kahan
funtkub nálezná jáma
futr ohnivzdorná vyzdívka pece
futrál pouzdro
fuzit vláknité uhlí
fynt dřevěný klín mezi stropnici a strop
fyřt strop