Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

B

badevetr lázeňský
bago žvýkací tabák
bagr nakladač
bachora nerovnosti počvy nebo stropu
bajlaga těsnění potrubí
balvan velký kus horniny
  přisekaný sudovitý kus soli
  velký kus hlíny
bank lávka / část uhelné sloje
banko vykolejení vozíku
barfl ruční ventilátor s dřevěnými lutnami
barchan bavlněná látka s rozčesaným tlustým útkem
barchaník dělník, který držel barchan při lití cánů / stříbrných prutů /
bas velký kus uhlí
batina stará litina
batoh utržený kus horniny nebo rudy
bazal velký kus horniny
  čedič
bečka soudek na vodu
  stará těžní nádoba
běhač dělník, který odváží ručně vozíky / odbíhač, vozač
běhoun běhač
  proplástek, proslojek
  slabá uhelná sloj
bechyně skladiště rud
  skladiště nářadí
bělka měkký kaolinický pískovec
bendelruče spirálový žlab v sýpu
benzinka bezpečnostní lampa / větérka
beran vahadlo pumpy
  vrtné vahadlo, vrtací páka
  posun nárazového splavu
bergajz lehké želízko
berlice třmen k otáčení vrtného soutyčí
besídka sedátko u koňského žentouru
betrýb provoz
bida uhelný kal
bidlo trhák k odstraňování výdřevy
bigel pojistná závora na vozíky v těžní kleci
bindloch místo pro stojku, jamka v počvě
bintfel úkryt pro střelmistra
  místo, kam lze uhnout před jedoucím vlakem
bixa objímka ložiska
blátko rozmočená vrtná moučka
blejno sulfid kovu
  sfalerit
blenda zástěna u sýpu, aby uhlí nepadalo kolem
  saská svítilna
bleskovice zápalná šňůra
blinda zaslepený konec vzduchového potrubí
blindort zakládka
bobina úzký buben k navíjení plochého těžního lana v jedné vrstvě
bobová ruda železná ruda v závalcích
bodec bidlo se železným hrotem k zabrždění žentouru
bodenplech spodní plech u pánví v solivarech
boračňa vrtací stroj / bormašina /
bortna boční fošna ve žlabu
bortový dělník, který přibírá boky chodeb, porubu
bořenina zával
bosý neokovaný
bota, botka kování čepu žentouru
  kovaný hrot pažiny
  kovaná část pěcholu stoupy
  vybírací lžíce při vrtání
boule závalek
brabčík, brabec malá lampička, která se dávala do lucerny zvané klemperna, používali jí odbíhači
brama hrubý kus, vzniklý válcováním paketovaného železa
bratrstvo zaměstnanci jednoho dolu, úpravny
brázda zářez, zásek ve směru vrstev ložiska / většinou vodorovný /
brechštanga páčidlo
bremza brzda
bremzíř brzdič, svážeč vozíků na svážné
bremsšachta svážná
brousek písčitý, uhelnatý lupek
brykula berlice, páčidlo
bryla velký kus vylomeného uhlí
břidla břidlice
buben těžný navíjecí buben
  bubnové síto
bubínek vrátkový válec, rumpál
budování, budunk výdřeva, výztuž
buchar hamerní kladivo, beran
bulač kdo bez omluvy zameškává pracovní směny
bulat převracet se, bortit se
  zameškávat
buleta, bulka menší brikety
bumelant bulač
bun poval
  patro těžní klece
bunkr skladiště
  zásobník
bžunda selhaná rána