Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

A

abau dobývání, těžba
  porub, předek
abcug srážka peněz, pokuta
ablézovat / se střídat se ve směně
abšnyt pracovní úsek, měří se na žlaby nebo dveřeje
adjustovat nastavit
  připravit náložku k odpalu
ajnpruch zálom
ajnštrych rozpěra
  příčný trám v jámě
akademik posluchač VŠB, bergakademik
akord úkol
  práce v úkolu, za úkolovou mzdu
akordant pracovník, pracující v úkolu
alimak razící plošina na ražbu dovrchních dúlních děl / podle výrobce /
alteman stařina, opuštěný důl
angličok špičák s delším želízkem a kratším topůrkem / pikol
anklopéř klepač, zaměstnanec oznamující klepáním začátek a konec směny
anpruch nálom, nález rudy na čelbě
  nálezný předek
anšleger narážeč
anšnyt týdenní vyúčtování nákladů na důlní provoz
antracit lesklé černé uhlí o vysokém stupni prouhelnění
aprám skrývka
  odkliz, povrchový lom / oprám /
arčlendr hornická zástěra, kůže, flek
aufberajtung úpravna rudy
aufprechtovat razit komín
aufpruch komín
aufsicht dohled, dozor
aufšíbr narážeč
aufšlus otvírka ložiska, žíly
aufveldikovat zesílit výdřevu
ausér dozorce
aushýb porub, výlom rudy, uhlí
auspejt výnos, zisk
ausvajtovat poddělávat, rubat pilíř
ausvajtung rubání pilíře