Das Bergwerk im Bild

strana 3

Na naftových polích Dopravní pásy firmy MAN Vypalování třaskavých plynů v uhelných dolech
Náraziště Hlavní šachty dolu Mariaglück v Celle Pohled od náraziště Hlavní šachty dolu Mariaglück v Celle Komorová dobývka solného dolu Mariaglück v Celle Po odstřelu v solném dole Mariaglück v Celle
Kontrola výskytu plynů bezpečnostvní lampou Friemann & Wolf Elektrická přilbová lampa Friemann & Wolf Vrtání v komoře elektrickou vrtačkou Siemens - Schuckert Elektrické vrtačky Siemens - Schuckert
Vrtačka firmy Demag Vrtné práce v solném dole ve Wieliczce v Polsku Elektrický roznět při odstřelu Šramačka Demag
Vrtání v kamenolomu vrtačkami Demag Schéma práce šramačky Demag Těžba a doprava hnědého uhlí v povrchovém dole Uhelná lanovka firmy Kaiser & Co.
Doprava na svážné - výstroj firmou Kaiser & Co. Komora Michalowicza v solných dolech ve Wieliczce v Polsku Vlečná dráha v povrchovém hnědouhelném dole Svážná dráha vystrojená firmou Kaiser & Co.
Důl a uhelná úpravna firmy Gröppel - Rheinmetall Bochum Úpravna uhlí na dole Constantin Gröppel - Rheinmetall Bochum Železnorudný důl a úpravna v Bilbao ve Španělsku Kyanidka zlatého dolu Geduld Proprietary Mines v JAR
Vodní hospodářství uhelného dolu Vodní čerpadla na úpravně uhlí Stoupy a amalgamační stoly ve zlatorudné úpravně
Koksovna na dole Consolidation v Gelsenkirchen Koksovna na dole Consolidation v Gelsenkirchen Koksovna firmy Friedrich Thyssen Koksovna firmy Friedrich Thyssen
Vytlačování koksu z pecí Vytlačování koksu z pecí Vytlačování koksu z pecí Vytlačování koksu z pecí
Koksovna ve Waldensburgu Koksovna na dole Taiping v Číně Komora císaře Františka v solných dolech Wieliczka Pásová doprava lanovkových koreb se sádrou ve Sperenbergu
Koncová stanice lanovky na dole v Rio Albano na Elbě Flotační úpravna na dole Gottesgabe v Dillenburgu Úpravna uhlí na dole Mont Cenis v Sodingenu Bubnový třídič uhlí na dole Constantin v Bochumi
Mlýny v měděném dole Leija ve Stornu ve Švédsku Kulové mlýny na železnou rudu Bubnový třídič na uhlí Báňská záchranná služba, Lübeck
Drezína báňské záchranné služby v Rusku Báňská záchranná služba, Lübeck Báňská záchranná a hasičkská služba "Rheinelbe" Báňská záchranná služba v akci