Lovosice

Nádraží Lovosice

nádraží
most přes chemičku a Labe na trati do Litoměřic

Chemický kombinát

Kombinát je rozdělen podle výrobních oborů na samostatné firmy Glanzstoff Bohemia s.r.o. (výroba umělýchn vláken), Lovochemie a.s. (výroba umělých hnojiv), Lovodlaždice s.r.o. (výroba betonových dlaždic), Preol a.s. (výroba metylesteru řepkového oleje).

Více o chemickém kombinátu najdete v samostatné rubrice Severočeské cemické závody Lovosice.

chemička
život s fabrikou za zády

Lovosická akciová společnost pro výrobu rostlinných olejů - Aniveg s.r.o.

ulice Sady pionýrů

Chemička byla založena roku 1852 na místě bývalého mlýna. Značný rozmach nastal po modernizaci roku 1879. V té době byla postavena také správní budova a komín, stojící dodnes. Ve dvacátých letech 20. století se lovosický závod stal součástí koncernu UNILEVER. Po znárodnění podnik krátce pracoval samostatně, ale již roku 1958 byl přičleněn k Severočeským tukovým závodům Ústí nad Labem. Po privatizaci se závod stal roku 1992 součástí koncernu ANIVEG. Zpracování rostlinných olejů bylo nadále zachováno.

V současné době je podnik v insolvenčním řízení.


Čokoládovny Opavia - LU

Žižkova ulice

Původní továrna na zpracování cikorky zde vznikla v polovině 19. století. Později se továrna přeorientovala na výrobu trvanlivého pečiva a čokolády. A tato výroba se zde drží doposud.


Přístav Lovosice


Typové bilní silo, Brassica, odbytové družstvo

ulice u Zdymadel

Původní cihelné obilní silo bylo postaveno v letech 1939 - 1940 firmou H. W. Lange & Co. z Hamburku Altoně podle projektu Suka-Silo-Bau. Kapacita sila je 10 000 tun. Po válce bylo vybudováno druhé silo. V provozu jsou dodnes.


Schwarzenberský pivovar Lovosice

Zámecká ulice

První zmínky o vaření piva se datují do roku 1614. Naposled bylo pivo v Lovosicích uvařeno roku 1945.


-------------------

Třebenická ulice


-------------------

Třebenická ulice


Železniční most

přes potok Modla, za Okresním státním zastupitelstvím


Cukrovar bratří Tschinkelů v Lovosicích

Třebenická ulice

Cukrovar byl založen roku 1858. Provoz byl zastaven v roce 1998. V současné době je zde nová promyslová zóna. Zachováno zuůstalo několik málo obytných domů a zbytek vlečky.


Zahradnictví Čechoflora

Terezínská ulice


Použité podklady: