Severočeské chemické závody Lovosice

Lovochemie a.s. / Lovodlaždice s.r.o. / Glanzstoff Bohemia s.r.io. / Preol a.s.


Lovochemie a.s. - výroba umělých hnojiv

Za počátek výroby hnojiv lze považovat rok 1904, kdy zde podnikatel Adolf Schram postavil továrnu na výrobu kyseliny sírové a superfosfátu. Po druhé světové válce byla postavena nová výrobna kyseliny sírové, o několik let později byla dokončena výstavba prvního bloku kyseliny dusičné a ledku amonného s vápencem. Tím byl vybudován na svou dobu rozsáhlý chemický kombinát Továrna na strojená hnojiva. Sloučením s Českou továrnou na umělé hedvábí vznikl v roce 1958 národní podnik Severočeské chemické závody (SCHZ) Lovosice. Za dobu trvání SCHZ vzniká pět bloků kyseliny dusičné, výrobny ledku amonného s vápencem, výrobna vícesložkových hnojiv NPK-1 a ledku vápenatého, moderní provoz kyseliny sírové, nová výrobní linka superfosfátu a řada menších provozů. Modernizuje se rovněž kotelna, vodárna a železniční vlečka. Po řadě organizačních změn vzniká k 1. listopadu 1993 akciová společnost Lovochemie. Její privatizace byla dokončena v roce 1996, kdy se majoritním vlastníkem stala společnost Proferta. Po změně majoritních vlastníků, ke které došlo v roce 1997, se většinovým akcionářem Lovochemie stala společnost AGROBOHEMIE, a.s., vlastněná rovným dílem společnostmi AGROFERT HOLDING, a.s., a UNIPETROL, a.s., od 4. února 2006 byla i akcionářem jediným. Dne 30. června 2008 byla z obchodního rejstříku společnost Agrobohemie vymazána a její práva a povinnosti převzala a právním nástupcem a jediným akcionářem Lovochemie se stala společnost DEZA, a.s.


Lovodlaždice s.r.o. - výroba venkovních betonových dlaždic

Výrobna dlaždic byla vybudována společností Lovochemie a.s. v roce 1993 a v provozu je od března 1994. V roce 1997 byla založena společnost s ručením omezeným: LOVODLAŽDICE s.r.o.


Glanzstoff Bohemia s.r.o. - výroba textilních viskózových vláken

Závod byl založen v roce 1921 jako "První česká továrna Glanzstoff a.s. (Erste Bööhmische Glanzstoff-Fabrik AG)" a představovala ve dvacátých letech s tehdejším závodem "První rakouskou továrnou GLANZSTOFF (Erste Österreichische Glanzstoff-Fabrik)" prodejní společenství pro tehdy výlučně vyráběná textilní viskózová vlákna. Od šedesátých let vyrábí závod, který se stal mezitím součástí koncernu na výrobu hnojiv LOVOCHEMIE, technická viskózová vlákna.

Roku 1966 byla výroba umělých vláken zastavena.

Z důvodu plného vytížení výrobních kapacit v závodě Glanzstoff v St. Polten byla dne 1.9.1998 od Lovochemie odkoupena výrobní jednotka pro výrobu technického viskózového vlákna a podniká od tohoto dne pod jménem Glanzstoff Bohemia s.r.o, jako 100%-ní dceřinný závod holdingu CAG.


Preol a.s. - výroba metylesteru řepkového oleje "bionafty"

18. září byly v pražském hotelu Palace slavnostně podepsány smlouvy mezi společností PREOL, která je dceřinou firmou holdingu Agrofert a společností Chemoprojekt. Základní smlouva se týká stavby zcela nového moderního provozu na zpracování řepkového semene lisování a extrakce na surový řepkový olej a výroby FAME, v tomto případě lepé česky MEŘO (metylester řepkového oleje). Do 31. března roku 2009 bude plně zprovozněna jednotka, která by měla vyrábět asi 100 000 tun MEŘO ročně.


fotogalerie z jara 2009

chemický kombinát
jednotlivé provozy
k těžkému průmyslu neodmyslitelně patří železnice
přístav
vodárna
některé části už dosloužiny

Použité podklady: