Čížkovice


Česko-saská továrna na portlandský cement - Lafarge Čížkovice

Cementárna byla založena roku 1898. S mnoha změnami pracuje dodnes. Více viz "Industriální památky" "Lafarge Cement Čížkovice".


Nádraží Čížkovice

Nádraží leží na dvou tratích, které se za ním rozbíhají. První trať je z Lovosic do Postoloprt. Byla otevřena 22. října 1882. Druhá trať je z Lovosic do Obrnic, která byla otevřena 19. prosince 1898. Tato trať je dnes mimo provoz. Z nádraží je napojena rozsáhlá vlečka cementárny.

rozbočení tratí
vlečka cementárny

Použité podklady: