Cementárna Radotín - Lochkov

strana 2. ze 2

Původní radotínská cementárna ve 20. letech 20. století

Současný stav cementárny - pohled z "ptačí" perspektivy

celkový pohled na závod
zásobník vápence pece s příslušenstvím

Fotogalerie cementárny

skládka dovážené suroviny
objekt pecí s příslušenstvím
silo na slínek mlýny expediční zásobníky
spojovací vlečka do stanice ČD Praha Radotín

Lomové hospodářství

starý lom
nový lom - v těžbě

Podklady a použité materiály