Malodráha Králův Dvůr - Beroun - Koněprusy

strana 2 ze 2.

Fotogalerie ze starých dob

Králodvorská cementárna
Králodvorská cementárna Králodvorská cementárna - souprava před výklopníky Králodvorská cementárna - výklopníky
Bílý lom
Bílý lom
Modrý lom
Modrý lom Modrý lom Modrý lom
Císařský lom
Císařský lom Císařský lom
Císařský lom - pohled z tunelu Císařský lom Císařský lom - lanovkový tunel
Císařský lom Císařský lom Císařský lom Císařský lom
Lokomotiva U 37.9 - "Damil" Lokomotiva U 37.9 - "Tetín"
Damil na odvratné koleji u tunelu do Modrého lomu Damil před stanicí KBK v Berouně Tetín na Damilu Tetín za tunelem
Lokomotiva U 37.9 - "Koněprusy" Lokomotiva C 760 / 245 - "Dvouletka"
Koněprusy na nákladišti na Kobyle Dvouletka na trati
Lokomotiva D 760 / 90 - "15"
ČKD 15 ČKD 15 ČKD 15 ČKD 15
ČKD 15 ČKD 15
Výtopna KBK v Berouně Vodárna v Berouně
výtopna KBK souprava před výtopnou na koleji Baraba torzo vodárny
Trať KBK po ukončení provozu
křížení s normálněrozchodnou vlečkou k vápence Akc. spol. pro pálení vápna a cementu nad berounským nádražím nad Grosovnou
širá trať širá trať před vjezdem do Císařského lomu

Fotogalerie současného stavu

Králodvorská cementárna Výklopníky KDC
Králodvorská cementárna zde stávaly výklopníky zde stávaly výklopníky
Předávání strusky z Králodvorských železáren 1
vyklápěcí rampa na vyklápěcí rampě schodiště od rampy k násypkám u tunelu z lomu Břidla
Předávání strusky z Králodvorských železáren 2
pohled na přesyp pohled na přesyp schodiště od násypek k výsypné rampě pohled od výsypné rampy
výsypná rampa pozůstatek pásového mostu do KDC pozůstatek pásového mostu do KDC pásový tunel k násypkám
násypky v tunelu násypky v tunelu násypky v tunelu násypky v tunelu
Lanovka z Císařského lomu a lomu Kosov - úhlová stanice nad KDC
lanovkový stožár nad lomem Břidla lanovkový stožár
zásobník u úhlové stanice násypka na zásobníku zásobník u úhlové stanice
Vápenka Akciové společnosti pro pálení vápna a cementu v Berouně
vápenka Akciové společnosti pro pálení vápna a cementu vápenka Akciové společnosti pro pálení vápna a cementu vápenka Akciové společnosti pro pálení vápna a cementu
Násypky z lomu Břidla
násypky nad tratí Králodvorských železáren násypky nad tratí Králodvorských železáren
Bývalá trať v úseku Králův Dvůr - Beroun
trať před výklopníky KDC nad berounským seřadištěm nad berounským seřadištěm
Výtopna KBK v Berouně, dnes prodejna stavebnin
výtopna KBK výtopna KBK výtopna KBK
Damil
průzkumná štola na Damilu trať lomové drážky na Damilu Hergetův lom provozní budova Hergetova lomu, dnes základna ČSS Tetín
Modrý lom
portál tunelu do Modrého lomu trať v Modrém lomu Modrý lom
zde bývala stanice Damil trafostanice a kompresorovna v Modrém lomu trafostanice a kompresorovna v Modrém lomu
Trať za Modrým lomem
trať za Modrým lomem trať za Modrým lomem přejezd přes silnici přejezd přes silnici - pohled z druhé strany
Nádraží Koněprusy
nádražní budova před nádražím, pohled od Koněprus
Trať v oblasti Císařského lomu u Koněprus
trať u Koněprus trať u Koněprus zbytky pražců s hřeby trať u Koněprus
můstek obecní cesty nad svážnou z Císařského lomu můstek obecní cesty nad svážnou z Císařského lomu můstek obecní cesty nad svážnou z Císařského lomu tunel lomové drážky z Císařského lomu na nákladiště KBK
můstek svážné na výsypku přes obecní cestu můstek svážné na výsypku přes obecní cestu
před Císařským lomem zde býval tunel do Císařského lomu zde býval tunel do Císařského lomu
Císařský lom - součást lomu Vápenky Čertovy schody
násypky z velkokapacitního zásobníku v Císařském lomu lanovkový vozík na podvozku v tunelu pod záspbníkem štola skladu trhavin v Císařském lomu štola skladu trhavin v Císařském lomu
Lom Vápenky Čertovy schody
VČS VČS VČS
Lom Kobyla
překládací rampa u lomu Kobyla lom Kobyla lom Kobyla
štola do lomu Kobyla vyústění štoly v lomu ve štole
Zátiší s KBK
pozůstatek lampy nad předávací rampou strusky č. 2 "lampa nad tratí" další zapomenutá lampa struska