Rolnický akciový cukrovar Beroun

Historie tohoto objektu sahá až do 70. let 19. století a souvisí s tehdejší cukrovarnickou horečkou v českých zemích, která se tu rozpoutala po vynálezu technologie výroby cukru z cukrové  řepy. I berounští se rozhodli věnovat výnosnému cukrovarnictví a v roce 1871 podpořili představitelé města vznik Rolnického akciového cukrovaru. Výrobní zařízení dodala firma První Českomoravská továrna na stroje v Praze, která měla uzavřenou smlouvu na dodání veškerého strojírenského zařízení v celkové hodnotě 92 480 zl. K významným vlastníkům akcií berounského cukrovaru patřil i liteňský velkostatkář Josef František Daubek. Akciová společnost provozující cukrovar ale neměla dlouhého trvání, svou činnost ukončila v důsledku krachu na vídeňské burze 9. května 1873. V dražbě koupil areál cukrovaru pražský židovský podnikatel Seligman Elbogen, který jej následně zmodernizoval. V roce 1925 převzala berounský cukrovar jako jeden ze svých pobočných závodů akciová společnost Pečenecká rafinerie a.s. V dubnu 1945 byla část areálu cukrovaru zničena při spojeneckém bombardování. Na společnost Pečenecká rafinerie a.s. se vztahoval prezidentský dekret č. 101/1945 Sb. o znárodnění některých podniků potravinářství. V roce 1967 berounský cukrovar svůj provoz ukončil a od této doby jeho areál chátral.

Ke změně došlo až po listopadové revoluci 1989, kdy tu místní podnikatel Václav Mayer začal provozovat sběrnu starého železa, a také postupně naplňovat myšlenku založení vlastního pivovaru, ten otevřel v srpnu 1999. V Berouně tak došlo po dvaceti letech k obnovení výroby piva vlastní značky. O něm je vyprávění v samostatné rubrice o berounském pivovarnictví.


cukrovar v dávných dobách
pohled od Litavky...
...z mostu přes trať...
... od bývalého složiště řepy...
...a od železniční trati
na nádvoří
pozůstatek vlečky
detaily

Použité podklady: