Strojírny Českomoravská - Kolben - Daněk v Praze Vysočanech a Libni

Fotogalerie z ledna 2012

zaústění vlečky z nádraží Vysočany
pozůstatky původní elektrotechnické továrny
         
rozhled ze střechy
na rozloučenou

Fotogalerie z února 2012, díl první, tovární

tovární areál vlevo při Kolbenově ulici
část areálu vpravo od Kolbenovy ulice
bývalé Sklady ministrerstva pošt a telegrafů, později Praga
areál Pod strojírnami
poslední objekty u Poděbradské ulice
areál ČKD Trakce
cestička ke Kolbence
zánik

Fotogalerie z února 2012, díl druhý, železniční

poslední patrné pozůstatky vleček ČKD Lokomotivka, Spofa, Tebas a Praga
v místě spalovny odpadů zbyly jen uhelné násypky a dnes tu stojí nové domy a jakési umění
prostor Východního nádraží, v místě seřadiště stojí dnes domy
trať k nádraží Praha Libeň a dál do areálu ČKD, část upravena na cyklostezku
stopy po vlečce do stáčirny Pepsi Coly
těleso trati do ČKD Trakce
podél kolejí vedlo kdysi potrubí
kilometr 0 ubytování na kolejích

Fotogalerie z července 2012

v halách bývalého ČKD Trakce
x

Fotogalerie z července 2013, díl první, denní

pozůstatky Kolbenovy elektrotechnické továrny
sklady Ministerstva pošt a telegrafů, později Praga
x
Praga
ruiny
svařovna 1
svařovna 2, později výroba pro filmaře
další objekty ČKD Trakce
komín Praga
komín Trakce
energomosty
zbytky slévárny
značka ČKD stále žije

Fotogalerie z července 2013, díl druhý, večerní