Strojírny Českomoravská - Kolben - Daněk v Praze Vysočanech a Libni

Strojírny ČKD vznikly postupným sloučením První českomoravské továrny na stroje v Libni, Elektrotechnické akciové společnosti, dříve Kolben a spol. ve Vysočanech a Akciové společnosti strojíren, dříve Breitfeld, Daněk a spol. v Karlíně.

První českomoravská továrna na stroje v Libni byla založena poblíž nádraží roku 1871. Vyráběla zařízení pro strojírenství, cukrovarnictví, hornictví a hutnictví, stavby mostů, topení a větrání.

Kolbenova elektrotechnická továrna ve Vysočanech byla založena 29. října 1896 vynálezcem Emilem Kolbenem a průmyslníkem Karlem Bondym. Vyráběla kompletní sortiment elektrických strojů - generátory, elektromotory, transformátory a další.

Strojírna Breitfeld - Daněk a spol. v Karlíně vznikla roku 1872 sloučením strojírny Breitfeld a Evans, založené roku 1832 a Daňkovy strojírny, založené roku 1854. Výrobní program zahrnoval parní kotle, parní stroje, zařízení pro úpravu vody, pro pivovary a další obory. Fotogalerie této strojírny bude zařazena samostatně, protože je samostatně, mimo areál ČKD Libeň - Vysočany.

Sloučení Elektrotechnické akciové společnosti, dříve Kolben a spol. s První českomoravskou továrnou na stroje proběhlo roku 1921, Akciová společnost strojíren, dříve Breitfeld, Daněk a spol byla připojena roku 1827. Od té doby nesl koncern jméno ČKD.

V březnu 1945 byl podniknut velký nálet na strojírnu, který poškodil dvě třetiny budov a minimálně polovinu strojního zařízení.

Po druhé světové válce nastal prudký rozvoj společnosti a výstavba nových výrobních prostor mezi Libní a Vysočany. Součástí tohoto rozvoje bylo i vybudování nového systému vleček, které byly zaústěny do nádraží Praha Libeň a Praha Vysočany. Bylo vybudováno i nové , tak zvané Východní nádraží, které bylo projektováno na obrat 400 vozů denně. Zároveň zde byla i zkušební kolej ČKD Lokomotivky. Z tohoto nádraží byly kromě areálu ČKD obsluhovány i vlečky spalovny odpadků, Barvy - laky, Spofa, Praga a další.

Po roce 1989 nastal postupný rozpad ČKD, část výroby byla zastavena, některé provozy prošly privatizací nebo krachem. Dnes je v provozu jen malá část původních výrobních prostor. Provozy Lokomotivka, Mostárna společně se závodem Praga byly zbourány za účelem výstavby hokejové haly, na vlečku napojená spalovna odpadků dosloužila roku 1997 a roku 2003 byla také zbourána. Haly původní Kolbenovy elektrotechnické továrny jsou částečně zbourané a část jich zůstala opuštěná a chátrá. Podobně dosloužila i celá vlečka - až do roku 2003 byl zachován provoz alespoň na části trati, kde byly obsluhovány sklady, později byl provoz zastaven pro rozkradení kolejového materiálu. Dnes je v provozu krátký úsek vlečky z Vysočan do areálu ČKD, kde sídlí kovovýroba a část vlečky od Libně k areálu firmy GJW, která se zabývá stavbami a rekonstrukcemi tratí.

V roce 2004 vzniká holding ČKD Praha s těmito společnostmi: ČKD PRAHA DIZ, a.s., ČKD NOVÉ ENERGO, a.s., ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., POLOVODIČE, a.s., ETT ENERGETIKA, a.s. a FINERGIS, a.s.

Mapa okolí podniku

Fotogalerie z března 2007

Areál závodu vpravo od Kolbenovy ulice (směrem do města)

výrobní haly a provozy
vlečka od nádraží Praha Vysočany
co zbylo z Kolbenovy elektrotechnické továrny
pozůstatky úzkorozchodné trati
depresivní imprese

Tovární areál vlevo od Kolbenovy ulice

výrobní haly a provozy
ČKD Praha DIZ, a.s. původně sklad Ministerstva pošt a felegafů

Tovární areál v Libni, vpravo od Poděbradské ulice

opuštěné haly
některé haly právě procházely rekonstrukcí
trafostanice haly po rekonstrukci
někde se stále vyrábí

Vlečkový okruh a Východní nádraží

začátek za nádražím Praha Libeň
úsek s přemostěním Poděbradské ulice
prostor úvrati
pokračování trati k vysočanskému areálu
podjezd pod Kolbenovou ulicí
torzo vlečky do skladu nápojů tudy vedla vlečka k ČKD Kompresory
Východní nádraží
podjezd pod východním nádražím kilometrovník 3,1
vlečka do Spofy a Tebasu
uhelné násypky bývalé spalovny odpadů
přemostění Freyovy ulice tratí k bývalé Lokomotivce
pozůstatek plotu, který odděloval zkušební kolej Lokomotivky od nádraží
industriální menhiry - podél tratí vedlo na sloupech potrubí

Fotogalerie z března 2008

Areál závodu vpravo od Kolbenovy ulice (směrem do města)

pozůstatky původní Kolbenovy elektrotechnické továrny (viz stav v roce 2007)

Tovární areál vlevo od Kolbenovy ulice

Retenční a usazovací nádrže

Objekty ČKD Trakce

pozůstatek vlečky
hala 1
hala 2
hala 3
areál ze strany Poštovské ulice

Energomosty

Předávací koleje u nádraží Libeň - dnes už mimo provoz i koleje využívané kdysi GJW Praha

Podvečer na Kolbence


Fotogalerie z května 2008

Bývalý areál ČKD Slévárna

stará trafostanice okolo vede pozůstatek vlečky od Vysočan

Areál ČKD Elektrotechnika zevnitř

Kolbenova elektrotechnická továrna
chladící věž
čerpací stanice chladící vody
pozůstatky kolejové dopravy
nový provoz ČKD Elektrotechnika
další výrobní haly
vrátnice
postřehy

Fotogalerie z října 2008

přestavba objektů bývalého ČKD Trakce
podvečerní nálada

Fotogalerie z března 2009

původní část areálu ČKD při Kolbenově ulici
původní budova expedice Kolbenovy strojírny
Zde byly výrobní haly
Pohled na areál ČKD ze střechy budovy expedice
V areálu ČKD
Chladící věže
ČKD Elektrotechnika
Když na komín, tak na komín
Objekty bývalého ČKD Trakce
Rekonstruované objekty
Budovy bývalého Ústředního skladiště ministerstva pošt a telegrafů - později Praga
Energomosty
Slévárna barevných kovů - AGMA a.s.
Pozůstatek vlečky ČKD Trakce
Tramvaje v průmyslové zóně
Opuštěná konečná, kde nastupovaly stovky dělníků
Areál bývalého předávacího kolejiště v Libni
Pozůstatek trati do bývalé Mostárny a Lokomotivky
Místo výroby sklad autodílů
ČKD Nové Energo a.s.
Poslední zbytky ČKD Lokomotivka
Vše ostatní bylo zničeno kvůli stavbě sportovní haly Sazka areny
Že by bývalí "kolbeňáci" bez práce?

Fotogalerie z jara 2010

pozůstatky Kolbenovy elektrotechnické továrny
zbytek zkušební koleje
areál u Rokytky - ubytovny
Ústřední skladiště ministerstva pošt a telegrafů - později Praga - ČKD
Při levé straně ulice Kolbenova - ve směru z centra
prostor bývalých sléváren
objekty bývalého ČKD Trakce
přístup k ČKD Trakce ulicí Na černé strouze, vlečkové napojení na Východní nádraží
v hlavní hale ČKD Trakce
regulační stanice plynu
bývalé vlečky a Východní nádraží - dnes cyklostezka a nové domy, odpadky a bláto
energomosty

Použité materiály: