Severočeská hnědouhelná pánev

Za časů hlubinné těžby

Hrdlovka - důl Alexander Duchcov - důl Pokrok Okořín - důl Běta Krbice - důl Rafael
Chomutov - důl Julius
Kralupy u Chomutova - důl Ludmila v různých obdobích

Strašlivá katastrofa nastala 3. 1. 1934 - důl Nelson III v Oseku - po výbuchu plynu a uhelného prachu zahynulo 142 lidí


V upomínku na důl Svornost v Ohníči

Důl Svornost byl založen roku 1892 a pracoval až do roku 1978. Hlavní otvírka ložiska byla dvojicí štol.
Děkuji Váženému kolegovi Z. Hrdinovi za poskytnutí fotografií.

Doly Nástup Tušimice

vstup do areálu dolu Prunéřov
úpravny a uhelné zásobníky
nádraží před ukončením provozu
práce při těžbě
vrtné soupravy
kolejová doprava
odtěžování lopatovými rypadky
odtěžování do vozů odtěžování na pás
pásová doprava zakladač
velkorypadla

Občas se nedaří

sesuvy půdy
havárie velkorypadel
havárie pásového vozu
havárie na pásové dopravě
železniční neštěstí
propady do starých dolů

Těžební velkostroje


Fotogalerie z léta 2007

zlikvidovaný důl Segen Gottes - Most zlikvidovaný důl Pluto II - Louka u Litvínova
důl Julius III - Kopisty
důl Quido I - Komořany
objekty bývalého dolu Julius V - Komořany
pozůstatek vlečky k dolu Julius V
objekty bývalého dolu Hlubina u Litvínova
objekty bývalého dolu, později Báňských staveb - Komořany
důl Centrum - Most
důl Kohinoor - Mariánské Radčice
zlikvidovaná vlečka dolu Kohinoor
větrná jáma MR 1 dolu Kohinoor - Mariánské Radčice
zlikvidovaná větrná jáma MR 2 dolu Kohinoor - Mariánské Radčice
důl Saxonia - Most
rekultivovaný lom Hrabák - Čepirohy a pozůstatek trati
likvidovaná úpravna uhlí Herkules
opuštěné stavědlo St 1 u seřadiště Třebušice
opuštěné objekty u nádraží Třebušice - Washington
pozůstatek trati ke zrekultivovanému úseku v prostoru Dolu Jan Šverma
důlní propadliny
elektrárna a teplárna United Energy - Komořany
nádraží u úpravny uhlí Komořany - Washington
úpravna uhlí Komořany
železniční doprava od dolu Centrum na úpravnu
velkodůl Československé armády
vodní hospodářství k zakladačům a rypadlům po žluté
opuštěná část velkodolu Československé armády
prostor hradla D 3 velkodolu ČSA
překladiště D 3 u velkodolu ČSA - prostor čištění vozů
velkodůl Jan Šverma
nepoužívaná trať u velkodolu Jan Šverma
všude se vinou kilometry potrubí
důlní dráha - a na návěstidle dvě červené
rekultivace velkodolu Most
expedice uhlí

Fotogalerie z roku 2008

trafostanice u dolu Hlubina
čerpací stanice u dolu Hlubina
rozvodna u bývalé úpravny Herkules
rekultivovaná výsypka - lesopark Hrabák
kolonie Hrabák - Čepirohy
pod Velebudickou výsypkou
zde byla trať z dolu Vršany na Velebudickou výsypku, zbyl jen most ......
...... a zde bylo nádraží a výsypkové koleje ......
...... jediným výrazným pozůstatkem je stavědlo Š-10 v lese nad loukou
přístupová cesta do bývalých Slatinic, dnes odtěžených
pamětník minulých časů
úpravna uhlí Hrabák - Čepirohy
železniční doprava v prostoru úpravny uhlí a na vlečce elektrárny Počerady
tratě používané ......
..... nebo jejich pozůstatky
železnice mezi dolem a úpravnou
trafostanice
výpusť vody
opravna a montovna pásových dopravníků
+ zde byla šachta + (jen dohledat která)
pásová doprava v prostoru dolu Vršany
Uhlí Hrabák - meziskládka uhlí
velkodůl Jan Šverma
pozůstatek vlečky od velkodolu ČSA na Růžodolskou výsypku
na Růžodolské výsypce
Horní Jiřetín
Dolní Jiřetín
romantický potůček
drobnosti na dole Hlubina (galerie viz výše)
stavědlo H 1 - seřadiště Herkules
stav v lednu 2008
stav v květnu 2008
stavědlo H 2 - seřadiště Herkules - dnes svářečská škola
zde bylo kolejiště seřadiště Herkules
pozůstatky trati
zde bylo kolejiště úpravny uhlí Herkules
traťový úsek k dolu Centrum
důl Centrum
výstraha platí i na železnici
pozůstatek úpravny uhlí dolu Prokop - Vilémov u Kadaně
nádraží Radonice a pozůstatek dolu Františka
elektrárna Prunéřov
pozůstatek cihelny ve Strupčicích - dva komíny a zavezené hliniště
pozůstatky bývalé trati z Libkovic do Mariánských Radčic
zde stával důl Libkovice 1......
......a zde důl Libkovice 2
pozůstatky obce Libkovice
na paměť obětem důlního neštěstí na dole Nelson III v Oseku
důl Kohinoor - Mariánské Radčice
+ 6. 6. 2008 proběhla likvidace těžní věže větrní jámy MR 1 dolu Kohinnor +

fotografie pořídil Karel Čepelák

Most
inDUSTreal wood

Fotogalerie kolegyně Anny Jasany Vaněčkové - pořízeno na jaře 2009

těžba na dole Bílina
elektrárna Počerady

+ na konci roku 2009 proběhla likvidace skipojámy K2 v Mariánských Radčicích +

Fotografie: archiv Společnosti Barbora, Vladislav Konvička, Karel Čepelák, Anna Jasana Vaněčková