Rolava

areál šachty č. 1 a úpravny v roce 1947 šachta Boží požehnání roku 1910... ... a roku 1917 (šachta 2)
dědičná štola svatého Jiří roku 1947 ... ... a roku 1999
areál šachty číslo 1 a úpravny na jaře 2006
pozůstatky skladů
vchod do cáchovny kompresorovna
ventilátor strojovna těžního stroje
rozvodna
prostor šachetní budovy
primární drtič
hala úpravny
zdviž do zásobníků
rudné zásobníky
dolní patro úpravny
horní patro úpravny
zahušťovač rmutu a čerpací stanice

Stav v létě 2011