Příbram - Březové Hory - Bohutín

Fotogalerie z knihy "Po stopách slávy a utrpení hornictva na Příbramsku"

stará radnice a spořitelna v Příbrami / 1869 hotel Bílá rlže v Příbrami / 1936 Příbram roku 1853 bývalá Prokopská kaple
bývalý Prokopský kostelík - před přestavbou Březové Hory roku 1853 vyhlášení královského horního města Karel Hojden - Hloubení šachty
Karel Hojden - Horník z konce 19. století Karel Hojden - Ruční vrtání spodními údery "švengování" u sýpu fárání do dolu
strojní vrtání na zůstavku exkurze na březohorských dolech nová flotační úpravna 5. února 1930 byl flotační technologií vyroben 100. vůz koncentrátu
stará úpravna přebírací stoly v úpravně nátřasné splavy v úpravně pražící konvertory v huti
pražící pece v huti model sháněcí pece v huti model Pilzovy vysoké pece huť - parkesovna
lití čistého olova odlévání olověných plomb poslední osazenstvo Svatohorského dolu Obecnický důl roku 1915
knížecí Colorado - Mannsfeldská železnorudná huť v Obecnici / 1864 důl Jarošovka důl Lill v roce 1896 požír šachetní budovy dolu Lill  8. srpna 1900
Ferdinandův důl roku 1864 Ferdinandův důl roku 1866 důl ve Třebsku / 1929 důl ve Třebsku roku 1929
Schwarzenbreská šachta v Žežicích roku 1868 Drkolnov roku 1896 důl Štěpánka v Bohutíně / 1869 bohutínské úpravny v roce 1869
důl Řimbaba na konci 19. století důl Generála Štefánika (Rudolf) v Bohutíně roku 1925 důl Štefánik v Bohutíně roku 1935 parní těžní stroj na dole Štefánik
výstupkové dobývání čerpací stanice na 5. patře dolu Štěpánka v Bohutíně Ševčínský důl (důl Františka Josefa) Ševčínský důl a rudné sýpy
bývalé rudní sýpy u Ševčínského dolu důl Marie v roce 1868 důl Marie v roce 1907 vévoda Ferdinand d´Este, následník trůnu, před fáráním na dole Marie v roce 1889
slavnost dosažení 1000 m na dole Vojtěch důl Vojtěch vějíř z plesu "tisícimetrové" slavnosti Vojtěšské úpravny v roce 1935
náraziště 30. patra Vojtěšského dolu v hloubce 1000 m s pamětní deskou arcivévody Rainera důl Prokop na začátku 20. století parní těžní stroj na dole Prokop Anenský důl v roce 1869
důl Anna a bývalé anenské úpravny bývalé šatny "štádla" na Anenském dole havíř - počtář Smrček (počítal vytěžené vozy) důl Anna na začátku 20. století
parní těžní stroj na dole Anna rozvodna elektrárny na dole Anna zakládání spodního věnce betonového komína na Anenském dole bývalá Anenská drtírna (mačkadla)
stavba nové těžní věže na dole Anna v bývalé "drátovně" na Anenském dole v bývalé "drátovně" na Anenském dole pneumatický buchar v kovárně strojnických dílen na Březových Horách
rudu z Bohutína do Březových Hor původně vozili formani z březohorských dolů z březohorských dolů plnění vozů ze zásobníků na nárazišti
z březohorských dolů příbramský slavnostní kroj z doby první republiky příbramští horníci ve slavnostních krojích příbramský úřednický kroj z doby první republiky
důl Vojtěch na začátku 20. století důl Anna ve třicátých letech 20. století důl Vojtěch ve třicátých letech 20. století důl Rudolf na začátku 20. století

Současný stav dolů (foceno v období 2003 - 2006)

Důl Anna
brána dolu Anna / 1994 šachetní budova Anenského dolu v zimě 1997
těžní stroj na dole Anna / 2003 těžní stroj na dole Anna / 2003 těžní stroj na dole Anna / 2003 těžní stroj na dole Anna / 2003
těžní stroj na dole Anna / 2003 těžní stroj na dole Anna / 2003 těžní stroj na dole Anna / 2003 těžní stroj na dole Anna / 2003
těžní stroj na dole Anna / 2003 těžní stroj na dole Anna / 2003 těžní stroj na dole Anna / 2003 těžní stroj na dole Anna - signály  / 2003
těžní stroj na dole Anna - ovládání / 2003 těžní stroj na dole Anna - ovládání / 2003 těžní stroj na dole Anna - ovládání / 2003 těžní stroj na dole Anna - tachograf / 2003
Důl Vojtěch
šachetní budova dolu Vojtěch v roce 1994 šachetní budova dolu Vojtěch v roce 2003 šachetní budova dolu Vojtěch v roce 2003 šachetní budova a strojovna dolu Vojtěch v roce 2001
šachetní budova a strojovna dolu Vojtěch v roce 2003 strojovna dolu Vojtěch v roce 2003 strojovna dolu Vojtěch v roce 2003
těžní stroj dolu Vojtěch c roce 2003 těžní stroj dolu Vojtěch c roce 2003 těžní stroj dolu Vojtěch c roce 2003 těžní stroj dolu Vojtěch c roce 2003
těžní stroj dolu Vojtěch c roce 2003 těžní stroj dolu Vojtěch c roce 2003
Důl Prokop
těžní věž dolu Prokop v roce 1997 lanovnice na těžní věži dolu Prokop / 1997 šachetní budova dolu Prokop v roce 2003
torzo pomocného vrátku ve strojovně Prokopského dolu / 1997 strojovna Prokopského dolu v roce 2003
Ševčínský důl (Důl Františka Josefa)
Ševčínský důl v roce 1997 Ševčínský důl v roce 1997 Ševčínský důl v roce 1998 Ševčínský důl v roce 1998
Důl Marie
šachetní budova dolu Marie v roce 1994 šachetní budova a vstup do Mariánské štoly / 1994 průčelí šachetní budovy dolu Marie / 1994 před dolem Marie / 2003
pamětní tabule na důlní neštěstí 31. 5. 1892 pamětní tabule na důlní neštěstí 31. 5. 1892 pamětní tabule na důlní neštěstí 31. 5. 1892
vyobrazení důlního požáru na dole Marie 31. 5. 1892 náraziště, kde došlo k zažehnutí důlního požáru 31. 5. 1892
Důl Řimbaba
důl Řimbaba / 1998 důl Řimbaba / 1998
Důl Drkolnov
důl Drkolnov v roce 2001
strojovna dolu Drkolnov / 2001 strojovna dolu Drkolnov / 2001 strojovna dolu Drkolnov / 2001 strojovna dolu Drkolnov / 2001
  strojovna dolu Drkolnov / 2001  
Vodní kolo na dole Drkolnov
  vstupní štola k vodnímu kolu / 2003  
vodní kolo pro pohon čerpadel na dole Drkolnov / 2003 vodní kolo pro pohon čerpadel na dole Drkolnov / 2003 vodní kolo pro pohon čerpadel na dole Drkolnov / 2003
vodní kolo pro pohon čerpadel na dole Drkolnov / 2003 vodní kolo pro pohon čerpadel na dole Drkolnov / 2003 ložisko vodního kola
  odpadní štola od vodního kola  
Důl Rudolf -Generál Štefánik - 25. únor
nová těžní věž dolu 25. únor v Bohutíně těžní věž dolu 25. únor / 1998 těžní věž dolu 25. únor / 1998
Ševčínská štola Mariánská štola
Ševčínská štola / 2001 Mariánská štola / 1994
Lanovka z Bohutína na úpravnu rud u dolu Vojtěch
rudná lanovka ve čtyřicátých letech 20. století
Flotační úpravna rud u dolu Vojtěch (foto v létě 2003)
úpravna rud na Březových Horách / 2003 úpravna rud na Březových Horách / 2003 úpravna rud na Březových Horách / 2003 úpravna rud na Březových Horách / 2003
úpravna rud na Březových Horách / 2003 úpravna rud na Březových Horách / 2003 úpravna rud na Březových Horách / 2003 úpravna rud na Březových Horách / 2003
Továrna na drátěná lana
továrna na drátěná lana v roce 2003
Poslední vůz rudy z březohorského revíru 30. 6. 1978
poslední vůz rudy 30. 6. 1978 poslední vůz rudy v muzeu
Příbram
  Vojtěšský kostel boží muka

Flotační úpravna rud (foceno v dubnu 2007)

Letecký snímek úpravny

 

Stará úpravna březohorských rud
zavážení rudy v důlních vozech
zavážení rudy dopravním pásem
čelisťový drtič
třídič rozvaděč v hale drtiče a třídiče
hala přebíracích pásů
pásový dopravník k zásobníkům
spojovací mosty mezi třídírnou a halou mlýnů, splavů a flotace
nad rudnými zásobníky před mlýny
haly mlýnů a splavů
flotace
zákoutí staré úpravny
Nová úpravna dovážených rud
násypka
primární drtírna a třídírna + třídič
spojovací most k sekundární drtírně
sekundární dtírna
pásový dopravník ke vstupním zásobníkům mlýna a zásobníky
mlýn s třídičem
rmutová čerpadla
splavy
"na place"

Areál Kovohutí Příbram (foceno v dubnu 2009)

Hutní kombinát
Vodní hospodářství
Struskové haldy

Areál úpravny rud (foceno v dubnu 2009)

Nová úpravna dovážených rud
Stará úpravna

Březohorské a bohutínské hornictví v létě 2011

 

báňské rybníky

 

důl Anna
parní těžní stroj Breitfeld - Daněk, 1914

 

důl Marie

 

důl Prokop
strojovna
požární nádrž

 

důl Františka Josefa I. - Ševčínský důl

 

důl Vojtěch
parní těžní stroj Breitfeld - Daněk, 1889

 

důl Rudolf - Generál Štefánik - 28. únor

 

důl Řimbaba

 

zde stál důl Štěpán

 

štola František

 

dolní vodní štola Drkolnov

 

provozní štola dolu Prokop

 

sklad u dolu Vojtěch

 

továrna na drátěná lana

 

úpravna polymetalických rud

Březové Hory na začátku roku 2012

důl Františka Josefa I. - Ševčínský důl

 

důl Vojtěch
strojovna
rozvodna

 

zde stála ještě loni úpravna, dnes hromada suti