Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Salm I - Ignát

Slezská Ostrava

V budoucím důlním poli dolu Ignát prováděl od roku 1850 hormistr I. Vondráček kutací práce, při nichž byla založena kutací láma č. I. Roku 1851 byla tato jáma přebudována na těžní jámu ve vlastnictví Huga kn. Salm-Reifferscheidta. Důl existoval v letech 1851 - 1885, těžba uhlí probíhala v letech 1852 - 1884. Dobývány byly sloje v jakloveckých vrstvách. Důlní pole mělo rozlohu 36 ha a bylo otevřeno jednou jámou na úroveň 5. patra v hloubce 230 m. Po uvedení do provozu nové těžní jámy Eliška na sousedním dole č. VII byl na počátku roku 1884 důl Ignát zastaven a jeho dolové pole převedeno na důl Eliška. Areál dolu nechal kn. Salm-Reifferscheidt asanovat formou parkové úpravy a bývalou šachetní budovu nechal přestavět na hornickou kapli, která byla vysvěcena 12. 7. 1886.