Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Jan

Slezská Ostrava

Založení dolu Jan předcházel kutební průzkum, který od roku1869 prováděla Společnost Severní dráhy Ferdinandovy. Roku 1870 byla původní průzkumná jáma přebudována na těžní jámu a důl dostal název Jan.. Roku 1898 byla těžba dolu Jan převedena na důl na důl Josef a později po rekonstrukci na modernizovaný důl Michal. Důl Jan se potom stal pomocným provozem dolu Michal.

Důl Jan existoval v období 1870 - 1975, těžba uhlí probíhala v letech 1877 - 1913. Dobývány byly uhelné sloje jakloveckých vrstev. Důlní pole měřilo 15 ha a bylo otevřeno dvěma jámami do hloubky 480 m. Roku 1922 byla zasypána větrní jáma, roku 1975 pak i těžní jáma.