Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Jakub

Slezská Ostrava

Důl Jakub byl založen Společností Severní dráhy Ferdinandovy roku 1868. V roce 1914 byl spojen s dolem Zárubek a využíván byl jako větrní jáma. Důl existoval v letech 1868 - 1992, těžba uhlí probíhala v letech 1872 - 1914. Dobývány byly uhelné sloje v jakloveckých a svrchních hrušovských vrstvách. Důlní pole mělo rozlohu 63 ha a otevřeno bylo dvěma jámami do hloubky 645 m. Po ukončení těžby na dole Zárubek 15. 4. 1990 byly i jámy dolu Jakub likvidovány.