Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Zwierzina II - Josef

Slezská Ostrava

Po provedení kutacích prací šachtou č. II založil roku 1847 J. Zwierzina těžní důl, nazvaný Zwierzina II, později nazvaný Josef. V západní části dolového pole hlubinného dolu probíhalo svého času mělké dolování, které bylo napojeno na Jakloveckou dědičnou štolu. V době světové hospodářské krize roku 1933 byla těžba dolu zastavena a část důlního pole převedena k dolu Michálka. Těžní jáma č. II s příslušenstvím byla ponechána v záloze pro důl Michálka pro možnost budoucího využití., ostatní povrchové objekty byly zbourány. V letech 1956 - 1960 byly z dolu Michálka dobývány ochranné pilíře jan č. II a Františka. Pro větrání dobývacích prací byla využita jáma č. II, upravená jako výdušná.

Důl existoval v letech 1847 - 1981, těžba uhlí z porubských a jakloveckých vrstev probíhala v letech 1858 - 1933. Důlní pole mělo rozlohu 21 ha a otevřeno bylo jámou na úroveň 9. patra v hloubce 460 m.

důl Josef roku 1895