Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Strojní - Zwierzina VII

Slezská Ostrava

Důl Zwierzina VII, původně zvaný Strojní, byl založen J. Zwierzinou roku 1847 na místě kutací šachty č. VII. Důl existoval v letech 1847 - 1900. Dobývány byly uhelné sloje v jakloveckých a porubských vrstvách. Důlní pole mělo rozlohu21 ha a bylo otevřeno jednou jámou na 6. patro v hloubce 400 m. Po ukončení těžby byly všechny objekty zourány a plocha lesnicky rekultivována.