Krušná Hora

   

Fotogalerie ze srpna 2013

štola Josef
štola František
zavalená štola Zdenko a bývalá úzkorozchodná trať - dnes cesta
ventilátorovna na Zdenko štole
důl Gabriela
pozůstatek dolu č. VI
poddolovaná krajina
bývalý závod Krušná Hora
přestavěné objekty bývalé huti
struska
kolonie v Otročiněvsi
OUNZ