Dějiny dolování uhlí na Rakovnicku

Důl Laura

V roce 1875 začalo poblíž úspěšného vrtu hloubit Anglicko-české kamenouhelné těžařstvo novou jámu. Ještě v průběhu prací byl dolový majetek prodán společnosti Selony s belgickým kapitálem. V následujícím roce byly práce v hloubce 72 m zastaveny pro silný přítok vody a nedostatek financí. Provozní uspořádání dolu založené na jednotlivých volně stojících objektech odpovídalo dobovým zvyklostem. Jednotícím architektonickým motivem areálu, který je čitelný na dochovaných pomocných objektech, je kamenná podezdívka a režné zdivo s plastickým detailem.

Teprve v roce 1903 hloubení pokračovalo a důl začal těžit v roce 1906. V letech 1946-49 byl důl pojmenován podle tehdejšího ministra průmyslu Bohumila Laušmana. V roce 1951 byl název změněn na Důl Československé armády. Po vytěžení uhelných zásob sloužil důl Laura jako výdušná jáma dolu Anna až do ukončení jeho provozu v roce 1965.

V současné době objekty slouží k bydlení, strojovna je upravena na garáže a administrativní budova je značně vzhledově poškozena necitlivými stavebními zásahy.

původní stav
současný stav - 2011
kolonie