Dějiny dolování uhlí na Rakovnicku

Důl Anna

Rynholec

V roce 1907 byl poblíž dolu Laura založen důl Anna. Hloubení bylo ukončeno v roce 1912 a byla provedena prorážka na důl Laura. Důl Anna dobýval samostatnou značně členitou pánvičku.

Po provozní a technické stránce byl důlní areál řešen velmi jednoduše jako volně stojící objekty bez zjevné architektonické koncepce. Na západní straně vymezovaly nádvoří přízemní objekty koupelen, dílny a lampovny. Určitou zvláštností byla jámová budova krytá obloukovou střechou. Dominantu celého areálu tvořila spolu s těžní věží elektrárna. Zvláštností byla visutá vozíková dráha z uhelného prádla na střechu kotelny, ze které byly přímo plněny zásobníky jednotlivých kotlů.

Těžba byla ukončena v roce 1965. Technické zařízení bylo demolováno a jámová budova zbořena. Do uvolněných prostor byly soustředěny elektroopravy Kladenského revíru - Ústřední dílny Pchery – provoz Rynholec.

V říjnu 1992 vznikla soukromá společnost HS Invera Navijárna s.r.o. – nyní Navijárna Rynholec s.r.o.

původní stav
pohled od Rynholce, důl Anna, v pozadí Stochov
důl Anna v roce 2011
přilehlá obytná stavení
vlečka z nádraží Stochov na důl