Dějiny dolování uhlí na Kladensku

Důl Jaroslav - Nosek - Tuchlovice + Větrná jáma Na Pustince

Tuchlovice

Důl Jaroslav, založený Pražskou železářskou společností, měl krýt úbytek těžby z již vyčerpaných dolů. Pojmenován byl po řediteli Živnostenské banky a kacionáři PŽS dr. Jaroslavu Preisovi.

Vlastní hloubení šachty bylo zahájeno 10. 2. 1941 a dokončeno 30. 10. 1943 když šachta dosáhla hloubky 480 m. Po vyhlášení "totální mobilizace" byl od října 1944 postup výstavby dolu Němci zastaven. Práce na dole se opět rozběhly až od února 1945. Do konce roku 1945 byl ještě vyražen spojovací překop k dolu Wannieck.

Další práce na výstavbě dolu probíhaly v 50. letech 20. století. V roce 1951 bylo 1,5 km jihozápadně od dolu Jaroslev, přejmenovaného na Nosek (po tehdejším ministru vnitra) zahájeno hloubení větrací šachty Na pustince.

V roce 1952 byla vybudována na místě původní provizorní dřevěné těžní věže nová železná věž, šachetní budova a budova uhelného prádla. Hotovy již byly objekty dílen, vodárna, vlečka, kompresorovna a lanovka na důl ČSA v Rynholci. V roce 1954 byl osazen nový těžní stroj.

Důl si také během provozu vyžádal svoji oběť. K prvnímu požáru došlo v roce 1957, obešel se sice bez obětí, ale uzavírkou bylo ztraceno57 tisíc tun uhlí. Tato ztráta byla kompenzována těžbou v povrchovém lomu v Malých Přílepech. Druhý požár vypukl 23. 9. 1960, vyžádal si bohužel 20 obětí.

Do roku 1959 se uhlí dobývalo tradiční kladenskou metodou pilířování na zával v plné mocnosti sloje. Od tohoto roku se začíná zavádět zátinkování se zpětným sestřelováním stropní lávky. V roce 1972 se začala zavádět komplexní mechanizace dobývání ve stěnových porubech s porubní výztuží a dobývání uhelnými kombajny.

Po roce 1989 byl důl přejmenován na Tuchlovice.

V rámci centralizace těžby byla v dubnu 1995 zahájena ražba spojovacího překopu mezi doly Schöller a Tuchlovice v délce 4484 m. Ražba byla dokončena 7. 1. 1997 a po převedení dopravy uhlí na důl Schöller byl 30. 6. 1997 ukončen provoz úpravny na dole Tuchlovice.

Těžba na dole Tuchlovice byla ukončena v souvislosti s likvidací dolu Schöller 31. 3. 2002.

Dnes jsou všechny objekty dolu zlikvidovány.

Původní dřevěná těžní věž Osádka v roce 1948
dřevěná těžní věž parta hlubičů a ostatní osádka
Celkový pohled na důl
celkový pohled na důl celkový pohled na důl
V podzemí
štítová výztuž ovládání dobývacího kombajnu i u dobývacího kombajnu přijde vhod stará dobrá gracka hlava razícího kombajnu
Stav v roce 2011
větrní jáma Na pustince
poslední připomínka těžby uhlí v Tuchlovicích