Dějiny dolování uhlí na Kladensku

Důl Vannieck - Generál Svoboda - Nejedlý II

Kamenné Žehrovice

Důl Wannieck byl vybudován Pražskou železářskou společností jako výdušný pro důl Schöller. Před hloubením šachty byl vyražen od dolu Schöller do míst nového dolu překop a z povrchu proveden vrt, který během hloubení odváděl vodu ze dna jámy. Vlastní hloubení "Vaňkovky" bylo zahájeno slavnostně 24. 12. 1912, skutečně až od 1. 1. 1913. Šachta o průměru 5,46 m dosáhla celkové hloubky 432,35, uhlí nafárala ve 347,8 m. Pro vyztužení zde bylo poprvé využito betonové tvárnicové výztuže dle patentu ing. Neubauera. Nad šachtou byla vybudována železná těžní věž. Ve strojovně byly instalovány dva samostatné stejnosměrné elektrické těžní stroje - bubnový a v provedení s třecím kotoučem. Stroje dodala Pražská strojírna a.s.. Ke strojovně patřily ještě Ward-Leonardovy měniče s Ilgnerovými setrvačníky.

Důl byl uveden do plného provozu v roce 1916. Těžba uhlí byla ale vedena spojovacím překopem na důl Schöller, důl Wannieck sloužil pouze pro jízdu mužstva a dopravu materiálu.

Ve 40. letech 20. století byla provedena přestavba původních dílen na nové koupelny pro osádku a byla přestavěna šachetní budova.

Provoz dolu byl ukončen roku 1982, těžní věž a šachetní budova byly strženy a v roce 1983 byla zasypána šachta.

Vrtný průzkum Stavba těžní věže Důl po výstavbě
hloubení "Vaňkovky" stavba těžní věže "Vaňkovka" před dokončením

Dokumentace strojovny elektrického těžního stroje