Hosín

polozavalený portál pohled ven z portálu vchod do dolu chodba za vchodem dosahuje výšky kolem 2 m
v další části dosahují chodby až do výše 6 m čelba sestupkového dobývání důlní chodba na křižovatce
nižší chodba dobývkový zub další z křižovatek opět chodba
někde jsou patrny drobné opady odbočka další čelba čelba rozdělená vrstvou železivců - Samsonův balkon
  opět chodba strop je většinou klenutý, jen místy má jinou podobu  
průsak vody přes vrstvu železivců vytváří v podzemí malá brčka detail brček v místě skapu se usazují okry
  v místě průsaku došlo k částečnému zavalení v místě průsaku došlo k částečnému zavalení  
na několika místech v podzemí se drží voda a další z chodeb   řez vrstvami v místě polozavalené křižovatky
  nasvícení západní rozrážky nasvícení západní rozrážky  
umělecká díla v podzemí umělecká díla v podzemí umělecká díla v podzemí umělecká díla v podzemí
  umělecká díla v podzemí  
Dvě fotografie z roku 1998
  jedna z chodeb v systému chodba u západní rozrážky