Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

Ž

žába klec, která jezdila ve svážné vlivem gravitace
žabka výbušné pěchovadlo
žabrovat čistit
žabrovitý kámen měkká břidličnatá hornina
žabruňk čištění
žabřík žebřík
žároviště prostor ohně
žebro opora stropu ve vyrubaném prostoru
železňak tvrdá hornina
železník středověký horník, hutník a kovář zároveň
  obchodník železem
železný klobouk zvětralý výchoz polymetalických ložisek, kde je železo obsažené v sirnících oxidováno na limonit
želízko sekáč na násadě
ženglička jehla, vkládaná do prachové nálože, okolo níž se upěchovala ucpávka: po jejím vytažení se otvorem vsunul doutnák
žentour těžní stroj, poháněný koňskou silou
žet lesklá tvrdá odrůda hnědého uhlí
žid zbytek železa rozptýlený ve strusce
židovská smola asfalt
žilník spleť slabých žil, tvořící ložisko
žílovina výplň rudní žíly
žinkovat se spouštět se do dolu
žírný spékané černé uhlí pro výrobu koksu
živý živé uhlí - na něž působí horský tlak
žula počva, podlaha důlního díla
žump jímka na vodu, nádrž
žumpák, žumpař hlubič
žumpejz dlouhý sekáč
žumpový žumpový fárt - žebřík na spodku těžné jámy
žumpový hauptdynk hlavní úkol na hloubení dna jámy