Česko - německý hornický slovník

L

lamač der Hauer
lampa acetylenová, karbidka die Azetylenlampe
lampa na přilbě (čelovka) die Kopflampe, die Mützenlampe
lampa elektrická die elektrische Lampe
lampovna die Lampenstube, die Lampenkammer
lano das Seil
lanovka die Seilbahn
lanový vypínač die Seilauslösevorrichtung
láva die Lava
lavice, lávka (v geologii) die Bank
lavice uhelná die Kohlenbank
lávkování bankweiser abbau
ledek der Salpeter
leštěnec olověný, galenit der Bleiglanz
lezní oddělení die Fahrabteilung
lokomotiva akumulátorová die Akkumulatorlokomotive
lokomotiva trolejová die Oberleitungslokomotive
lokomotiva na stlačený vzduch die Druckluftlokomotive
lokomotiva se spalovacím motorem Lokomotive mit Verbennungsmotor
lom der Bruch
lom uhelný der Kohlentagbau
lopata die Schaufel
lože kolejové die Schienenbettung
ložisko (v geologii) die Lagerstätte
ložisko (ve strojnictví) das Lager
lupek der Schieferton
lutna die Lutte