Česko - německý hornický slovník

C

celina die Bergfeste, das anstehende Lagerstätte
cementační pásmo die Zementationszone
cín das Zinn