Návštěva města Příbramě a jeho uranových a stříbrorudných dolů v létě 2003

  uranová šachta číslo 15 bývalá sláva uranu - "URANOVÉ DOLY - DŮL IV"  
slavné procesí - David, Sami, Balů byli jsme tam na ... připomínka důlního požáru na Marii a to asi platí stále
  na Marii se členy Spolku Prokop na Marii se členy Spolku Prokop  
Sami ve spolkové restauraci ve spolkové restauraci důlní lampy v restauraci
ve strojovně dolu Drkolnov před potrálem Drkolnova vodní kolo na Drkolnově "ve štole" - Sami
  "v Pulmanu" - Sami, David  
parní těžní stroj na Anně parní těžní stroj na Anně parní těžní stroj na Anně
parní těžní stroj na Anně parní těžní stroj na Anně - Sami parní těžní stroj na Anně
rázová signalizace ventilový rozvod parní těžní stroj na Anně
parní těžní stroj na Vojtěchu parní těžní stroj na Vojtěchu parní těžní stroj na Vojtěchu
důl Vojtěch důl Vojtěch strojovna dolu Vojtěch
pozůstatky úpravny pozůstatky úpravny pozůstatky úpravny
  torzo kolejí u úpravny torzo kolejí u úpravny  
  "na cestě" - David