Návštěva hornického muzea ve štole Ondřej Šlik v Plané u Mariánských lázní při příležitosti oslavy 5. let od ukončení těžby uranu v západních Čechách

Štola Ondřej Šlik, ve které se muzeum nachází, byla vyražena koncem 16. století, v době největšího rozkvětu dolování stříbrných rud v Plané a jejím okolí. O rozkvětu a důležitosti města svědčí i to, že tehdejší majitelé panství a dolů Šlikové měli v Plané svoji mincovnu, kde razili stříbrné mince. Původní štola byla ražena ručně z jižní strany táhlého návrší, na kterém stojí historické jádro města. Měla ověřit možný výskyt stříbrných rud, které byly v té době s úspěchem dobývány na svazích Bohušova vrchu.

Charakter původní štoly byl na některých místech narušen pozdější moderní přeražbou, přesto je zde na mnoha místech vidět původní ruční práce starých horníků. Dnes je celý labyrint chodeb o délce necelých 200 m zpřístupněn veřejnosti a je v něm instalována expozice vývoje rudného a uranového hornictví, které je v současné době v Čechách prakticky zlikvidováno.

budova muzea na překopu u komína do dobývky překop v TH výztuži
lokomotiva Mettalist pohled od čelby na nakladač NL 12 V vrtná souprava VV 4
členové Společnosti Barbora před portálem kdesi na překopu zařízení pro hloubení šachet kdesi na překopu