!!! Z uhlí a železa zrozená, Ostravo Ostravo, černá hvězdo nad hlavou !!!

30. 4. - 2. 5. 2015

z Berouna do Prahy autem a pak na vlak směr Ostrava
a už jsme v cíli cesty
a hned s chutí na Ostravar a Banik pizzo!!!
ubytování v hotelu Kovák u Nové huti - Arcelor Mittal
na dole Anselm poprvé, na povrchu
na první pohled nenápadný vrch Landek...
...skrývá stopy po dávných časech těžby uhlí
rozhled z Landeku
Koblovská ulice č. 12
Přívozská ulice č. 11
x
Masarykovo náměstí č. 2
x
noční ostravské Hradčany
ranní výhled z hotelového pokoje
Nová huť - Arcelor Mittal
Vítkovice doprava
v areálu Vítkovice Steel a. s. - dříve EVRAZ
doprava roztaveného železa
konvertorová hala, konvertor OXYVIT
hala sekundární metalurgie
pánvová pec
provoz kontilití
čištění pánve
válcovna plechu - hotový produkt
Vítkovice Machinery Group a. s.
e slévárně
rychlokovárna
v provozu Těžká mechanika
horolezec na Kolej 2
důl Michal
známková evidence řetízková šatna
svačinárna lampovna
dispečink kancelář geodeta ZBZS ošetřovna
spojovací most na výtažné patro
strojovna těžní stroj kompresory rotační měnič
parní stroj s dynamem
za okny...
lahodná káva a zákusek v kavárně Daniel v Žerotínově ulici
Veleslavínova ulice č. 2
x
Generální ředitelství Severní dráhy Ferdinandovy, dnes ředitelství OKD, Prokešovo náměstí - plastika "Zrození uhlí" od Jana Laudy
Nová radnice, Prokešovo náměstí
x
rozhled z radniční věže
Husovo náměstí Chelčického 2 vila J. Eisnera, Milíčova 20 vila P. Hawlika, Milíčova 16 Čs. legií 11
Tyršova 17 Tyršova 19 Tyršova 23 Tyršova 25
divadlo J. Mirona
Čs. legií 14
palác Riunione Adriatica di Sicurita, Zámecká ulice č. 20
x
ulice 28. října č. 47
kancelářský dům Trias, ulice 28. října č. 39 - projekt Ladislav Němec
podvečer na Masarykově náměstí
důl Alexander
hornické kolonie
trafika
domy nestojí, ulice neexistují, jen názvy se dochovaly
na místě dolu a koksovny Karolina stojí novostavby
mikrosvět na lampě pouličního osvětlení
ostravské Hradčany za dne, i s nástavbou na vysoké peci č. 1
důl Hlubina
šachetní budova úpravna kopresorovna koksovna
vysoká pec číslo 1 po napadení architektem
kavárna v plynojemu
industriální grafiti
palác Elektra, Umělecká ulice č. 1
vila Dr. K. Krause, později Česká banka Union, Nádražní ulice č. 10
socha na náměstí Dr. E. Beneše
na dole Anselm podruhé, v podzemí
pamětní síň Báňské záchranné služby
záchranáři kdysi i nyní
Nádražní ulice č. 94
důl Jindřich
a výlet do Ostravy pomalu končí, zase zpátky na Hlavním nádraží
Ex 144 Odra přijíždí ke 2. nástupišti

Fotoreportáže z provozů Vítkovice Steel, Vítkovice Machinery Group, Dolní oblasti Vítkovice, dolu Anselm a dolu Michal budou časem doplněny do patřičných rubrik v rámci těchto webových stránek.