Srdce z uhlí a železa

jarní výlet za ostravským industriálem a architekturou

30. 4. - 2.5. 2014

Ostrava!!! tak kam dřív?
radnice města Ostravy
výhled z věže
posezení v kavárně Daniel na Žerotínově ulici
ostravské motivy
jedna z mnoha kolonií
podvečer u Karoliny a Dolní oblasti Vítkovice
důl Michal v noci
ředitelství Vítkovických železáren
Vítkovice Machinery group
Vítkovice Doprava
v areálu Nové ocelárny
v ocelárně
Abbey road po Ostravsku
důl Michal podruhé
Arcelor Mittal z haldy Ema
Vítkovice z haldy Ema
důl Terezie - Petr, něco červeného, Bezruč
vila ředitele Kamenouhelných dolů J. Wilczka západ slunce ve strojovně dolu Trojice
vysoká pec č. 1 Vítkovických železáren
areál vysokopecního provozu Vítkovických železáren
konerze plynojemu na konferenční a koncertní centrum, a také kavárnu
reflexe
důl Hlubina
výhled z vysoké pece
v peci

Foto: Vladislav Konvička, 2014