Jarní výlet do Ostravy

30.4. - 1.5. 2012

Masarykovo náměstí
Nová radnice
rozhled z radniční věže
Slezskoostravský hrad fotbalový svatostánek - Baník
za kostelem důl Trojice důl Terezie - Petr Bezruč důl Jindřich koksovna Svodoba, důl Odra důl Alexander
Hrušovské chemické závody Vítkovice Arcelor Mittal
Arcelor Mittal
Landek - cestou k muzeu
hornické muzeum důl Anselm - Urx
dvě tváře areálu
na kopci Landeku
koksovna Svoboda
kolonie u koksovny
železnice u koksovny
rozhled zmostu přes dálnici na Hlučínské
temná místa
Hrušovské chemické závody - zbytky
bývalá koksovna Karolina
Vítkovické katedrály
přichází večer
Vítkovický hutní kombinát zevnitř
doprava roztaveného železa
v ocelárně
kontilití
vylévání strusky a čištění pánve
Vítkovice doprava - pražské metro
večer v Ocelovém městě

Foto: Vladislav Konvička, květen 2012