Oslava 110 let od zahájení těžby vápence na Mořině

Nejstarší písemný doklad o povolení těžby vápence v oblasti Mořiny je z 4. 12. 1890, udělený Gottfriedu Bächerovi. Ten zde následujícího roku zahájil těžbu. 3. 4. 1898 lomy odkoupila Pražská železářská společnost, která zde těžila vápenec jako struskotvornou přísadu do vysokých železářských pecí až do znárodnění podniku v roce 1948.

Po znárodnění byly lomy začleněny do národního podniku Středočeské uhelné a železnorudné doly Kladno (nástupce Pražské železářské společnosti). V letech 1964 - 1977 byly lomy zařazeny jako samostatný závod pod Rudné a nerudné doly Ejpovice, n.p. Po zrušení RND Ejpovice byly lomy začleněny do n. p. Rudné doly Příbram. V té době se těžil vápenec pro stavební účely a byla zavedena doplňková výroba omítek a umělé dlažby. V roce 1993 byl závod privatizován. Získaly jej ČEZ a. s. Praha a začlenily jej do organizační struktury pod názvem Lomy Mořina a. s. V roce 1994 vstoupil do společnosti Lomy Mořina a. s. Českomoravský cement a. s. s 49 % akciovým podílem. Nová společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 25. 5. 1994 pod názvem Lomy Mořina s. s r. o. Vápenec je v současnosti využíván pro odsiřování tepelných elektráren, pro výrobu cementu v cementárně Radotín, jako saturační činidlo pro cukrovary a nevhodná surovina je využívána jako stavební kamenivo.

Oslava 110 let od zahájení těžby proběhla 15. a 16. září 2001. Hlavní těžiště oslav bylo na závodě v Mořině (známé jako lomy Amerika). V areálu úpravny vápence byla instalována výstavka starých vozů na dopravu vápence, které se používaly v rámci Českého krasu. V jídelně a kulturním sále bylo možno shlédnout historické a současné fotografie závodů, které dnes spadají pod hlavičku Lomy Mořina s. s r. o. - lomy Amerika, Čeřinka, Holý vrch a Tetín (Kruhový lom). Zároveň zde byla možnost zakoupit velice zajímavou publikaci "Lomy Mořina 1891 - 2001" a pohlednice s leteckými snímky lomů.

Druhou částí oslav byla možnost fárání do starých dopravních chodeb, které za těžby v pásmu Amerik propojovaly jednotlivé lomy se závodem. Návštěvníci mohli pod dohledem průvodce, který je zároveň informoval o historii, dojít podzemím ze závodu až do prostoru tzv. Malé Ameriky.

Po vyfárání následovala prohlídka úpravárenských zařízení - drcení kameniva, třídění a expedice. Jako zlatý hřeb akce byla ale možnost projížďky části bývalé průmyslové trati Kladensko - nučické dráhy historickou soupravou taženou parní lokomotivou 423.009. Souprava jezdila z prostoru expedice na závodě okolo starých železnorudných dolů Pražské železářské společnosti v Nučicích do prostoru seřadiště v Hořelicích. Odtud se po fotopauze a přepřažení lokomotivy souprava vydala zpět na závod. Ve vlaku byla možnost zakoupit občerstvení a upomínkové pohlednice.

  slavnostní huntík na nádvoří  
expozice o historii těžby před portálem před portálem
dveře nikam rozváděč - Mikešovo zákoutí
lokomotiva 423.009 před závodem na závodě na závodě
ve vagóně v bufetovém voze výhled za jízdy
na seřadišti v Hořelicích na seřadišti v Hořelicích
zpátky na závodě zpátky na závodě stará průmyslová architektura