Litoměřice

Litoměřice při příjezdu od Lovosic...
...s historickým náměstím...
...výstavnými domy...
...přepychovými vilami...
...upravenými čistými ulicemi...
...ale také panelovou výstavbou... ...a industriálními zajímavostmi

Město na dvou železničních tratích

"Polabská dráha" společnosti Rakouské severozápadní dráhy - Litoměřice dolní nádraží / Litoměřice město / Litoměřice tunel

Provoz na jednokolejné trati byl zahájen 1. 1. 1874. Z důvodu velké vzdálenosti nádraží (Litoměřice dolní) byla u města vybudována nová zastávka Litoměřice město (neodpovídá té dnešní), otevřena pro cestující veřejnost byla 20. 5. 1884. Třať dále podcházela město jednokolejným, přes 300 m dlouhým tunelem.

Po druhé světové válce byla celá trať zdvojkolejněna, elektrifikována a přesunuta do souběhu s Labem. Tím zanikla část trati i se zastávkou Litoměřice město, zastávka tohoto jména je však i dnes na rekonstruované trati. Tunel také ztratil svoje využití, sloužil jako sklad Ovoce zelenina Terezín, dnes je v části výstavní galerie a část slouží jako sklady. Před tunel je symbolicky postaven krátků úsek trati s železničním vagonem.

Litoměřice dolní nádraží
Litoměřice město
tunel

Sveročeská transverzálka společnosti Ústecko - teplické dráhy - Litoměřice horní nádraží

Celá transverzálka vedla z Teplic Šanova přes Lovosice, Litoměřice, Českou Lípu, Mimoň do Liberce. Úsek Lovosice - Litoměřice byl dán do provozu 18. října 1898.


Měšťanský pivovar - Kalich

Právovárečné měšťanstvo se ustavilo roku 1720. Ppivovar byl dostavěn až v roce 1739. Provoz byl prvně přestavěn v roce 1765 pražským stavitelem Jägerem za 2552 zlatých. V té době se pivo ještě stále vařilo v "městském" pivovaru v Pokraticích. Již tehdy však pivovar nesl název Bürgerliches Brauhaus - Měšťanský pivovar. Roku 1831 dosáhlo právovárečné měšťanstvo výsady, které umožňovaly prodávat v Litoměřicích pouze pivo, vařené ve zdejším pivovaru. Nejradikálnější technické změny doznal litoměřický pivovar v roce 1869. Byl zaveden parní provoz. Roku 1892 byly vybudovány nové sklepy, pořízen nový chladící železniční vagón, kterým bylo litoměřické pivo expedováno do různých států Evropy i Ameriky. Pivovar se udržel v provozu až do 30. listopadu 2002, kdy byla výroba zastavena. Následně bylo technologické zařízení všetně unikátních komponent rozřezáno a šešrotováno. Dnes jsou zde sklady.


Mlýn Odkolek - Unimills a.s.

Moderní mlýn vznikl na přelomu 19. a 20. století na místě bývalého městského mlýna na Střeleckém ostrově. Dnes se jedná o největší provoz v České republice. Pracuje s výkonem až 300 tun semleté pšenice za 24 hodin.


-------------------

Želetická ulice

Objekty původně snad patřily cukrovaru, dnes je zde jen několik ruina hypermarket.


Tyršův most přes Labe

Most byl vystavěn v letech 1906-1910


Sklady hospodářské jednoty


Použité podklady: